Tổng sản phẩm quốc nội. Đức, 08:00 (GMT+2)

Tổng sản phẩm quốc nội được công bố vào lúc 08:00 (GMT+2) tại Đức. Giá trị hàng năm quý 2 được dự báo giữ nguyên không đổi tại mức 2%. Giá trị hàng quý cũng được dự đoán giữ nguyên không đổi ở mức 0.5% trong cùng kỳ. Chỉ số cho thấy sự thay đổi trong giá trị tất cả hàng hóa và dịch vụ tại Đức trong năm. Kết quả cao tăng cường tỷ giá EUR. Ngước lại, kết lại thấp làm suy giảm nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi