Chỉ số giá tiêu dùng quốc gia. Nhật bản, 01:30 (GMT+2)

Chỉ số giá tiêu dùng quốc gia công bố vào lúc 01:30 (GMT+2) tại Nhật bản. Giá trị hàng năm được dự đoán giảm xuống 0.4% trong tháng 7 từ 0.7% vào tháng trước. Đây là chỉ số chính của tỷ lệ lạm phát trong nước và phản ánh sự thay đổi về giá trị của "rổ" hàng hóa và dịch vụ. Một kết quả cao làm tăng JPY, trong khi giá trị tiêu cực làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi