Cán cân thương mại. New Zealand, 00:45 (GMT+2)

Cán cân thương mại công bố vào lúc 00:45 (GMT+2) tại Úc. Thâm hụt cán cân dự kiến sẽ tăng lên mức -4.52 tỷ đô la trong tháng 7 từ mức -4.03 tỷ vào tháng trước đó. Chỉ số phản ánh sự khác biệt giữa việc xuất nhập khẩu sản phẩm và dịch vụ theo điều kiện tiền tệ. Một giá trị dương có nghĩa là thặng dư của cán cân (cán cân dương) và tăng cường NZD, vì giá trị âm phản ánh số dư (cán cân âm) và làm suy yếu NZD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi