Tuyên bố thất nghiệp lần đầu. Mỹ, 14:30 (GMT+2)

Tuyên bố thất nghiệp lần đầu công bố vào lúc 14:30 (GMT+2) tại Mỹ. Chỉ số được dự đoán sẽ tăng đến 215K mỗi tuần từ  212K vào tuần trước. Chỉ số phản ánh số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới. Việc giảm số lượng đơn đăng ký là một yếu tố tích cực cho đồng đô la Mỹ. Ngược lại sự tăng trưởng của chỉ số, được coi là một yếu tố tiêu cực.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi