Các bản kê khai cuộc họp chính sách tiền tệ ECB. Châu Âu , 13:30 (GMT+2)

Các bản kê khai cuộc họp chính sách tiền tệ ECB công bố vào lúc 13:30 (GMT+2) ở châu âu. Nó bao gồm một đánh giá về tình hình kinh tế hiện tại, ý kiến về quyết định chính sách tiền tệ, cũng như dự báo kinh tế vĩ mô và dự báo lạm phát.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi