Sản xuất công nghiệp. Thụy sĩ, 09:15 (GMT+2)

Sản xuất công nghiệp công bố vào lúc 09:15 (GMT+2) tại Thụy sĩ. Giá trị hành năm được dự đoán giảm xuống 7.5% trong quý 2 từ 9.0% vào kỳ hạn trước đó. Chỉ số theo dõi khối lượng sản xuất trong khu vực công nghiệp của Thụy Sĩ. Sự tăng trưởng của chỉ số là một yếu tố tích cực cho nền kinh tế Thụy Sĩ và góp phần vào việc tăng cường CHF.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi