Lịch kinh tế về ngoại hối và tin tức thế giới, delieverd hàng ngày và hàng tuần

Tin tức hàng tuần ngoại hối và chính xác các chỉ số kinh tế thế giới lịch từ LiteForex

Lọc

Quốc gia Tất cả/Không

Độ ưu tiên

Quốc giaĐộ ưu tiênBiến cốGiai đoạnTrướcDự đoánHiện hành
Không có dữ liệu

Lịch kinh tế là một công cụ thiết yếu của một nhà kinh doanh ngoại hối được cập nhật trong thời gian thực. Nó mang thông tin về các chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng nhất và các sự kiện ảnh hưởng đến hành vi của một công cụ giao dịch cụ thể. Lịch kinh tế báo cáo những điều đặc biệt cần thiết cho những nhà giao dịch có chiến lược kinh doanh dựa trên phân tích cơ bản. Với sự trợ giúp của lịch kinh tế, khách hàng của LiteForex sẽ luôn cập nhật những tin tức mới nhất và làm cho giao dịch của họ trên thị trường Forex cân bằng và thành công hơn.

Các tài liệu được xuất bản trên trang này được cung cấp bởi LiteForex chỉ với mục đích thông tin và không được hiểu là tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho mục đích của Chỉ thị 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này chưa được chuẩn bị phù hợp với các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải chịu bất kỳ một sự nghiêm cấm nào đối với việc phân bổ tiếp các nghiên cứu đầu tư.

Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi