Lịch kinh tế về ngoại hối và tin tức thế giới, delieverd hàng ngày và hàng tuần

Tin tức hàng tuần ngoại hối và chính xác các chỉ số kinh tế thế giới lịch từ LiteForex

Lọc

Quốc gia Tất cả / Không

Độ ưu tiên

Quốc gia Độ ưu tiên Biến cố Giai đoạn Trước Dự đoán Hiện hành
24.06.2017
09:30
10-y Obligaciones Auction 1.548% 1.395%
Miêu tả Các con số trong lịch được thành lập tại một năng suất bình quân đấu giá trái phiếu Letras del Tesoro ngắn hạn.
Độ ưu tiên Thấp
Ngày tháng Giá trị trước Giá trị tiếp theo Giá trị dự báo
2017-05-18 1.452% 1.548%
2017-05-04 1.683% 1.452% 1.548%
2017-04-20 1.61% 1.683% 1.452%
2017-04-06 1.935% 1.61% 1.683%
2017-03-16 1.684% 1.935% 1.61%
2017-03-02 1.73% 1.684% 1.935%
2017-02-16 1.45% 1.73% 1.684%
2017-01-05 1.423% 1.45% 1.73%
2016-12-15 1.54% 1.423% 1.45%
2016-12-01 1.498% 1.54% 1.423%
2016-11-17 1.208% 1.498% 1.54%
2016-11-03 1.043% 1.208% 1.498%
2016-10-20 1.072% 1.043% 1.208%
2016-10-06 1.125% 1.072% 1.043%
2016-09-15 1.095% 1.125% 1.072%
2016-09-01 1.061% 1.095% 1.125%
2016-07-07 1.591% 1.061% 1.095%
2016-06-16 1.498% 1.591% 1.061%
2016-06-02 1.592% 1.498% 1.591%
2016-05-05 1.608% 1.592% 1.498%
2016-04-21 1.496% 1.608% 1.592%
2016-04-07 1.484% 1.496% 1.608%
2016-03-17 1.781% 1.484% 1.496%
2016-02-18 1.694% 1.781% 1.484%
2016-02-04 1.461% 1.694% 1.781%
2015-12-03 1.746% 1.461% 1.694%
2015-11-05 1.767% 1.746% 1.461%
2015-10-15 1.837% 1.767% 1.746%
2015-10-01 2.145% 1.837% 1.767%
2015-09-17 2.128% 2.145% 1.837%
2015-09-03 1.917% 2.128% 2.145%
2015-08-20 1.982% 1.917% 2.128%
2015-08-06 2.099% 1.982% 1.917%
2015-07-16 2.258% 2.099% 1.982%
2015-07-02 2.349% 2.258% 2.099%
2015-06-18 1.882% 2.349% 2.258%
2015-05-07 1.282% 1.882% 2.349%
2015-04-16 1.229% 1.282% 1.882%
2015-04-09 1.023% 1.229% 1.282%
2015-03-12 1.616% 1.023% 1.229%
2015-02-19 1.731% 1.616% 1.023%
2014-12-18 1.821% 1.731% 1.616%
2014-12-04 2.123% 1.821% 1.731%
2014-11-06 2.196% 2.123% 1.821%
2014-10-16 2.075% 2.196% 2.123%
2014-10-02 2.272% 2.075% 2.196%
2014-09-04 2.686% 2.272% 2.075%
2014-08-07 2.091% 2.686% 2.272%
2014-07-17 2.968% 2.091% 2.686%
2014-05-22 3.059% 2.968% 2.091%
2014-04-24 3.291% 3.059% 2.968%
2014-04-03 3.344% 3.291% 3.059%
2014-03-06 3.559% 3.344% 3.291%
2014-02-20 4.098% 3.559% 3.344%
2013-12-19 4.164% 4.098% 3.559%
2013-11-07 4.269% 4.164% 4.098%
2013-10-03 4.503% 4.269% 4.164%
2013-09-05 4.723% 4.503% 4.269%
2013-07-18 4.765% 4.723% 4.503%
2013-06-20 4.517% 4.765% 4.723%
2013-06-06 4.612% 4.517% 4.765%
2013-04-18 4.898% 4.612% 4.517%
2013-03-21 4.917% 4.898% 4.612%
2013-03-07 5.202% 4.917% 4.898%
2013-02-21 5.29% 5.202% 4.917%
2012-12-05 5.52% 5.29% 5.202%
2012-11-22 5.458% 5.52% 5.29%
2012-10-18 5.667% 5.458% 5.52%
2012-09-20 6.647% 5.667% 5.458%
2012-08-02 6.43% 6.647% 5.667%
2012-07-05 6.044% 6.43% 6.647%
2012-06-07 5.743% 6.044% 6.43%
2012-04-19 5.338% 5.743% 6.044%
2012-04-04 5.4% 5.338% 5.743%
2012-01-19 5.55% 5.4% 5.338%
2011-12-15 5.55% 5.4%
11:00
MPC Member Haldane Speech
Miêu tả Andrew G Haldane is the Chief Economist at the Bank of England and Executive Director, Monetary Analysis and Statistics. He is a member of the Bank’s Monetary Policy Committee. He also has responsibility for research and statistics across the Bank.
Độ ưu tiên Thấp
Ngày tháng Giá trị trước Giá trị tiếp theo Giá trị dự báo
2017-06-21
2017-03-31
2017-03-20
2017-01-05
2016-11-21
2016-11-09
2016-11-08
2016-10-19
2016-05-18
2016-05-13
2016-03-07
2016-03-03
2016-02-23

Lịch kinh tế là một công cụ thiết yếu của một nhà kinh doanh ngoại hối được cập nhật trong thời gian thực. Nó mang thông tin về các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng nhất và các sự kiện có ảnh hưởng đến hành vi của các công cụ giao dịch cụ thể. Các báo cáo Lịch kinh tế là đặc biệt cần thiết cho những nhà kinh doanh có chiến lược kinh doanh là dựa trên phân tích cơ bản. Với sự giúp đỡ của lịch kinh tế, LiteForex khách hàng sẽ luôn được cập nhật với những tin tức mới nhất và làm cho giao dịch trên thị trường ngoại hối cân bằng hơn và thành công.

Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.

Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi