Tự động rút tiền từ Forex trong vòng 24 giờ

Bạn cần phải khẩn trương thu hồi một số quỹ từ tài khoản giao dịch của bạn?

Bạn không thể chờ vài ngày làm việc, phải không?

Lên đến $ 100 mỗi ngày

Thanh toán tức thì

Tất cả các hệ thống thanh toán phổ biến

Dịch vụ này áp dụng cho tất cả các hệ thống thanh toán phổ biến

Dịch vụ rút tiền tự động từ tài khoản giao dịch phải tuân theo các điều kiện sau đây:

  • LiteForex Investments Limited (Marshall Islands) cung cấp cho Khách hàng một cơ hội sử dụng hai lần rút tiền tự động trong vòng 24 giờ với tổng số tiền không quá $100 (hoặc tương đương với một loại tiền tệ khác) với điều kiện hồ sơ khách hàng được xác minh hoàn toàn. Việc đếm ngược bắt đầu kể từ thời điểm số tiền rút được trừ từ số dư tài khoản giao dịch như kết quả của lần rút tự động cuối cùng.
  • Khách hàng có hồ sơ chưa xác minh toàn diện có thể rút 50 $ tự động một lần trong 24 giờ (hoặc tương đương trong một đồng tiền khác). Thời gian 24 giờ tính từ thời điểm nhận yêu cầu là kết quả rút tự động.
  • Rút tiền tự động có thể chỉ được thực hiện bằng cách sử dụng các chi tiết thanh toán tương tự (các ví điện tử) đã được sử dụng để đứng lên tài khoản. Tổng rút tiền tự động từ tài khoản giao dịch không vượt quá số tiền gửi bằng cách sử dụng những chi tiết thanh toán (ví điện tử).
  • Rút tiền tự động có thể được thực hiện với điều kiện không có đơn rút tiền nào chưa qua sử lý liên quan đến các tài khoản rút tiền tự động được thực hiện.
  • Dịch vụ rút tiền tự động được cung cấp khi bạn sử dụng hệ thống thanh toán sau đây: Skrill, Perfect Money, Neteller.
  • Khách hàng vi phạm Thỏa thuận Khách hàng dù chỉ một lần trong quá trình làm việc với LiteForex sẽ có thể không sử dụng dịch vụ rút tiền tự động. Ít nhất một email được nhận từ địa chỉ công ty address amlpolicy@liteforex.com sẽ được xem là sự xác nhận hành vi vi phạm.
  • Công ty LiteForex có quyền từ chối cung cấp cho khách hàng với dịch vụ này theo ý mình mà không đưa ra lý do.
  • Công ty LiteForex có quyền sửa đổi các điều kiện cung ứng dịch vụ rút tiền tự động bất cứ lúc nào hoặc hủy bỏ dịch vụ này mà không cần thông báo trước cho khách hàng.
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi