Dịch vụ rút tiền tự động

Dịch vụ rút tiền tự động từ tài khoản giao dịch phải tuân theo các điều kiện sau đây:

1. Công ty LiteForex cung cấp cho các khách hàng với 2 khả năng rút tiền tự động cho khoảng thời gian 24 giờ với số tiền tối đa là $ 100 (hoặc tương đương trong một đồng tiền khác) với điều kiện hồ sơ cá nhân của khách hàng được kiểm tra ,xác minh toàn diện. Thời gian 24 giờ tính từ thời điểm nhận yêu cầu là kết quả rút tự động.

2. Khách hàng có hồ sơ chưa xác minh toàn diện có thể rút 50 $ tự động một lần trong 24 giờ (hoặc tương đương trong một đồng tiền khác). Thời gian 24 giờ tính từ thời điểm nhận yêu cầu là kết quả rút tự động.

3. Rút tiền tự động có thể chỉ được thực hiện bằng cách sử dụng các chi tiết thanh toán tương tự (các ví điện tử) đã được sử dụng để đứng lên tài khoản. Tổng rút tiền tự động từ tài khoản giao dịch không vượt quá số tiền gửi bằng cách sử dụng những chi tiết thanh toán (ví điện tử).

4. Rút tiền tự động có thể được thực hiện với điều kiện không có đơn rút tiền nào chưa qua sử lý liên quan đến các tài khoản rút tiền tự động được thực hiện.

5. Dịch vụ rút tiền tự động được cung cấp khi bạn sử dụng hệ thống thanh toán sau đây: Skrill, Perfect Money, OKPAY, Neteller.

6. Những khách hàng đã vi phạm với các điều kiện của Public offer agreement and the Agreement on Quoting System and Transactions Procedure không thể sử dụng dịch vụ rút tiền tự động. Bất kỳ thư nhận được từ các địa chỉ email amlpolicy@liteforex.com là một xác nhận vi phạm.

7. Công ty LiteForex có quyền từ chối cung cấp cho khách hàng với dịch vụ này theo quyết định của mình mà không đưa ra lý do.

8. Công ty LiteForex có quyền sửa đổi các điều kiện cung ứng dịch vụ rút tiền tự động bất cứ lúc nào hoặc hủy bỏ dịch vụ này mà không cần thông báo trước cho khách hàng.