World Finance 100
LiteForex community on Facebook LiteForex community on Twitter LiteForex community on Google+ LiteForex community on Youtube RSS Feed LiteForex community on MQL5

Loại tài khoản MT4, MT5

Variety of trading tools

So sánh tài khoản
Spread fixed, từ 3 pips cố định, từ 1.8 pips cố định, từ 0,9 pips
Đòn bẩy 1:1000 - 1:1 1:500 - 1:1 1:400 - 1:1
Nạp tối thiểu $10 $50 $50
Khuyến nghị nạp $50 $300 $2000
Tiền tệ USD cents, EUR cents, CHF cents, RUB kopecks USD, EUR, СHF, RUB USD, EUR, СHF, RUB
Hoa hồng None
Nền tảng MT4/MT5 MT4/MT5 MT4
Loại thực thi INSTANT EXECUTION MARKET EXECUTION
Newswire Full text
Tai khoản Ilamic Yes
Rate, % per annum2 0 3,5 7,5
Lot size, $ 1000 100000 100000
Minimum lot 0,1 0,01 0,01
Maximum lot 100 100 100
Minimum step 0,01 0,01 0,01
Lệnh mở tối đa 300 Unlimited
Margin Call Level 50% 50% 100%
Stop Out Level 50% 20% 10%
Locked Margin 50% 50% 50%
Open Account
CENT3
Open Account
CLASSIC
Open Account
ECN
  1. Số tiền nạp vào tối thiểu đầu tiên đề cập đến tài khoản của người quản lý. Số tiền nạp ít nhất của tài khoản đầu tư là $ 10.
  2. Lãi xuất hàng năm là tỷ lệ phần trăm ghi trên quỹ thặng dư (lãi suất hàng năm).
    Trạng thái của tài khoản sẽ được kiểm tra hàng ngày vào cuối ngày (lúc 23:59 GMT +3) để xác định số tiền của quỹ riêng của khách hàng không được sử dụng trong giao dịch. Số tiền lãi hàng ngày được tính theo công thức sau:
  3. Loại tài khoản CENT sẽ không được sử dụng tại các quốc gia có tên sau : India, Philippines, United Arab Emirates
%, daily = (free_margin - credit)*interest_rate/100/360
, where
  • free_margin - credit - tổng số vốn của tk tại thời điểm tính;
  • interest_rate – chỉ định lãi xuất;
  • 360 – SỐ ngày trong năm.

Các thuật toán tính lãi được thiết lập bởi nhà phát triển phần mềm và không thể được sửa chữa . Số lượng tính toán được tích lũy hàng ngày và lưu tự động. Lãi xuất thu trong suốt cả tháng được thanh toán vào ngày lịch cuối cùng của tháng . Nó được thực hiện một hoạt động trong balance với một comment “IR”.

Lưu ý: lãi suất không được thanh toán trên tài khoản trao đổi miễn phí Islamic. Các lãi xuất chỉ được thực hiện trên tài khoản đang hoạt động . Nếu vào ngày dương lịch cuối cùng mà tài khoản của bạn đã lưu , ( số tiền lãi hàng ngày tính theo tháng hiện tại trước đó ) sẽ không được thanh toán. Tài khoản sẽ được đưa vào lưu trữ nếu không có hoạt động trên tài khoản này trong vòng 90 ngày và nếu số dư là ít hơn 1000 đơn vị tiền tệ tài khoản . Nếu số dư tài khoản vượt quá giá trị này, tài khoản được xem là hoạt động và số tiền lãi sẽ được thanh toán vào tài khoản của khách. Nếu không có hoạt động giao dịch trên tài khoản của khách hàng, công ty có quyền sửa đổi các điều kiện tính toán lãi suất của năm, và hủy bỏ. Lý do cho việc sửa đổi là không có lịch sử giao dịch.