Giao dịch xã hội là một nền tảng giao dịch có ý nghĩa thành công!

Các giao dịch xã hội hoạt động như thế nào
Giao dịch Xã hội tập hợp các nhà đầu tư toàn cầu để thành lập một cộng đồng thành công nơi họ có thể sử dụng kinh nghiệm của nhau để đạt được mục tiêu của họ.

Kết hợp tất cả các cơ hội được cung cấp bởi tính linh hoạt của nền tảng giao dịch Xã hội. Mở tài khoản của nhà đầu tư và nhà giao dịch - kết hợp tốt nhất trong một nền tảng duy nhất.

Giao dịch Xã hội Liteforex hoạt động như thế nào

Trong hệ thống giao dịch Xã hội, bạn có thể là một nhà giao dịch, một nhà đầu tư và một người theo dõi cùng một lúc.

Nhà giao dịch
Bạn có phải là một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm và thành công?
 • Trở thành một nhà giao dịch
 • Giao tiếp và giao dịch
 • Nhận thêm thu nhập

Nhà giao dịch thực hiện giao dịch trong tài khoản của họ và cung cấp nguồn tin tức nơi mà họ chia sẻ những thành công trong giao dịch và trò chuyện với những người theo dõi của họ. Bên cạnh lợi nhuận giao dịch riêng của họ nhà giao dịch cũng nhận được khoản hoa hồng từ tài khoản của nhà đầu tư.

 • 1. Bạn có thể mở nhiều tài khoản của các nhà giao dịch như bạn muốn để phù hợp với mỗi chiến lược giao dịch của bạn. Thiêt lập trước (%) lợi nhuận chia sẻ với các nhà đầu tư của bạn.

  Tài khoản người giao dịch trong Giao dịch Xã hội Liteforex
 • 2. Giao dịch và nâng cao thứ hạng của bạn với các nhà giao dịch khác để thu hút nhiều người theo dõi và nhà đầu tư.

  Xếp hạng nhà giao dịch trong Giao dịch Xã hội Liteforex
 • 3. Chia sẻ thành công trong giao dịch và chiến lược của bạn trong nguồn tin tức và thu hút những người theo dõi và nhà đầu tư mới.

  Nguồn tin trong Giao dịch Xã hội Liteforex
 • 4. Tự kiếm lợi nhuận kinh doanh và kiếm thêm tiền hoa hồng hàng đầu

  Sao chép giao dịch Forex trong Giao dịch Xã hội Liteforex
Nhà đầu tư và người theo dõi
Bạn muốn trở thành một thương gia nhưng bạn không có đủ kinh nghiệm, đúng không?
 • Trở thành một nhà đầu tư và một người theo dõi
 • Sao chép giao dịch và trò chuyện
 • Đạt mục tiêu của bạn

Nhà đầu tư sao chép giao dịch và thanh toán cho nhà giao dịch một tỷ lệ % nếu họ giao dịch có lãi. Số tiền hoa hồng được đặt trước bởi một nhà giao dịch như một khoản phí giao dịch sao chép được hiển thị trong giám sát của chúng tôi.

Một người theo dỗi là khách hàng đã đăng ký trong hệ thống và đã đăng ký nhận tin tức của Nhà giao dịch.

 • 1. Chọn các nhà giao dịch thành công từ bảng xếp hạng của chúng tôi bằng cách sử dụng bộ lọc nâng cao, đăng ký nguồn tin tức và chọn một tùy chọn để sao chép giao dịch.

  Sao chép giao dịch ngoại hối với Giao dịch Xã hội Liteforex
 • 2. Đăng ký như là một nhà đầu tư và bắt đầu sao chép các giao dịch của nhà giao dịch được lựa chọn.

  Mở tài khoản nhân bản trong hệ thống sao chép giao dịch ngoại hối
 • 3. Sao chép giao dịch sử dụng bất kỳ trong 4 phương pháp chúng tôi cung cấp:

  Sao chép kích thước đầy đủ 1 cho 1

  Loại bản sao này ngụ ý rằng khối lượng giao dịch được sao chép vào tài khoản của nhà đầu tư bằng với khối lượng giao dịch tương ứng trong tài khoản của nhà giao dịch.

  Ví dụ: nếu nhà giao dịch mở lệnh 5 lot trong tài khoản của mình, một giao dịch 5 lot sẽ được sao chép vào tài khoản của nhà đầu tư.

  Tài khoản của người giao dịch

  5 lots

  Tài khoản của nhà đầu tư

  5 lots

  100%

  100%

  Sao chép một kích thước cố định của mỗi lệnh giao dịch

  Loại bản sao này ngụ ý rằng khối lượng giao dịch được sao chép vào tài khoản của nhà đầu tư luôn giống với khối lượng được đặt trước trong cài đặt sao chép.

  Ví dụ, nếu nhà đầu tư đặt "sao chép kích thước cố định" của 2 lot và nahf giao dịch mở 5 lot, 2 lot sẽ được mở trên tài khoản của nhà đầu tư.

  Tài khoản của người giao dịch

  5 lots

  Tài khoản của nhà đầu tư

  2 lots

  100%

  Cố định
  số lượng
  2 lots

  Sao chép một tỷ lệ % được xác định trước của mỗi giao dịch

  Loại bản sao này ngụ ý rằng khối lượng giao dịch được sao chép vào tài khoản của nhà đầu tư tương đương với tỷ lệ % khối lượng giao dịch tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư.

  Ví dụ, nếu nhà đầu tư đặt 50% và nhà giao dịch đặt lệnh 5 lot thì sẽ mở ra 2,5 lot trên tài khoản của nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể đặt từ 1% lên 10 000%.

  Tài khoản của người giao dịch

  5 lots

  Tài khoản của nhà đầu tư

  2,5 lots

  100%

  Ssao chép
  khối lượng
  hệ số:
  50%

  Sao chép một phần cố định vốn thực

  Loại bản sao này ngụ ý rằng khối lượng giao dịch được sao chép vào tài khoản của nhà đầu tư được xác định bằng tỷ lệ vốn thực / tỷ lệ vốn thực của chủ đầu tư. Khối lượng của nhà đầu tư được sử dụng cho việc sao chép giao dịch được xác định trong cài đặt sao chép.

  Trường hợp sử dụng "toàn bộ vốn thực" như vốn sao chép thì bằng số tiền hiện có của quỹ trong tài khoản của nhà đầu tư tại thời điểm sao chép giao dịch

  Khối lượng giao dịch được sao chép vào tài khoản của nhà đầu tư được tính theo cách sau:

  Số lượng giao dịch trong tài khoản của nhà giao dịch * vốn sao chép / khối lượng giao dịch trong tài khoản của nhà đầu tư

  Ví dụ, vốn thực trên tài khoản của nhà nhà dịch và nhà đầu tư là $5,000 và $10,000 tương ứng

  • Nếu nhà đầu tư lập sao chép ở mức 2.500, giao dịch sẽ được sao chép vào tài khoản của anh ta với hệ số 2,500 / 5,000 = 0,5 (50% khối lượng giao dịch của nhà giao dịch).
  • Nếu nhà đầu tư lập sao chép văn bản ở mức 6.000 thì giao dịch sẽ được sao chép vào tài khoản của mình với hệ số 6000 / 5,000 = 1,2 (120% khối lượng giao dịch của nhà giao dịch).
  • Nếu nhà đầu tư lập sao chép với toàn bộ số vốn thực, giao dịch sẽ được sao chép vào tài khoản của mình với hệ số 10.000 / 5.000 = 2 (200% khối lượng khối lượng giao dịch của nhà giao dịch).

  Tài khoản của người giao dịch

  5 lots

  Tổng vốn
  5 000 USD

  Vốn được sử dụng:
  5 000 USD

  Tài khoản của nhà đầu tư

  Tài khoản của nhà đầu tư

  Tài khoản của nhà đầu tư

  Tổng vốn
  10 000 USD

  Phần vốn thực được sử dụng:
  2 000 USD

  Tổng vốn
  10 000 USD

  Phần vốn thực được sử dụng:
  6 000 USD

  Tổng vốn
  10 000 USD

  Sử dụng toàn bộ vốn
  10 000 USD

 • 4. Trò chuyện với các nhà giao dịch sống và làm theo các nguồn tin tức của họ.

 • 5. Học hỏi, kinh doanh và sao chép các các giao dịch thành công.

  Là sao chép giao dịch ngoại hối từ các nhà giao dịch thành công và học hỏi giao dịch trong giao dịch Xã hội
 • 6. Đạt được mục tiêu của bạn bằng cách sao chép hành vi của nhà giao dịch giàu kinh nghiệm.

  Kiếm được trên các giao dịch sao chép trong giao dịch xã hội
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi