World Finance 100
LiteForex community on Facebook LiteForex community on Twitter LiteForex community on Google+ LiteForex community on Youtube RSS Feed LiteForex community on MQL5

Soсial Trading là một sàn giao dịch có nghĩa là cho sự thành công!

Hệ thống sao chép giao dịch cho thu nhập cao và sự tự tin trong quyết định giao dịch mỗi ngày.

 • FAQ cho Nhà cun cấp
  • 1.1. Ai phải trả khoản phí dịch vụ cho công ty?

   Công ty không thu bất kỳ khoản phí sử dụng dịch vụ. Công ty xuất phát từ lợi ích khối lượng giao dịch tăng lên bằng cách cung cấp một số khách hàng có điều kiện mà không bao hàm sự giao dịch độc lập.

  • 1.2 Loại tài khoản nào đuôc chỉ định có dịch vụ?

   Tài khoản ECN sẽ được chỉ định thu phí dịch vụ. Xem thêm các loại tài khoản của chúng tôi..

  • 1.3 Làm sao để nhà giao dịch's tính toán lợi nhuận theo bảng của họ?

   Bảng tính toán lợi nhuận được tính theo công thức sau:
   P=((E_end_1/E_begin_1)*(E_end_2/E_begin_2)*...*(E_end_N/E_begin_N)-1)*100%
   where
   P nghĩa là “profitability in %”
   E_begin_X nghĩa là “funds available at the beginning of the period X”.
   E_end_X nghĩa là “funds available at the end of the period X”.
   N nghĩa là “the latest settlement period”

   Rollover hoặc bất kỳ thay đổi balance bằng khác đánh dấu sự kết thúc của một thời kỳ trước đó và bắt đầu một cái mới, và do đó chúng tôi đề nghị nhà cung cấp nên thực hiện rollover nếu cần tách một phiên giao dịch từ khác. Công thức xác định lợi nhuận trong% từ thời điểm đăng ký một tài khoản.
   Khả năng sinh lời của một nhà cung cấp chỉ phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của mình. Tiền gửi và rút tiền không có ảnh hưởng đến tỷ lệ lợi nhuận tài khoản. Điều này đã được đưa vào xem xét khi số dư tài khoản thay đổi do thay đổi balance.
   Một ví dụ như bên dưới.
   Giả sử một khoản tiền $ 500 được nạp vào tài khoản của nhà cung cấp. Một thời gian sau, các khoản tiền gửi của họ giảm đến $ 100 sau giao dịch không thành công, đó là lỗ 80%. Điều này được hiển thị trong bảng xếp hạng.
   Để trở về tỷ lệ lợi nhuận đến mức hòa vốn, các nhà cung cấp cần phải tăng gấp năm lần vốn (từ $ 100 đến $ 500) bằng cách hiển thị kết quả tích cực.
   Các nhà cung cấp quyết định đầu lập tài khoản để thoát khỏi hạ thấp một cách thoải mái hơn và trả $ 50. Các khoản tiền gửi tổng hợp trở nên bằng $ 150. Tuy nhiên, lợi nhuận tài khoản vẫn không thay đổi ở -80%.
   Giả sử rằng sau đó là tài khoản tiền gửi trở nên bằng một trong những ban đầu, $ 500, như là kết quả của giao dịch có lợi nhuận thực hiện trong tài khoản.
   Lợi nhuận = ((100/500 * 500/150) -1) * 100 = 33,33%

   Lưu ý rằng sự gia tăng tiền gửi gấp năm lần này đã không làm cho lối ra tài khoản rút vốn: từ các nhà cung cấp đã làm cho các khoản tiền gửi thêm $ 50, tổng số tiền 150 $ là đã được tăng lên gấp năm lần. Nó có nghĩa rằng để rút, các nhà cung cấp cần phải tăng tài khoản tiền gửi đến $ 750, tức là lợi nhuận kinh doanh của 250 $ vẫn còn cần thiết để cho việc rút.
   Profitability = ((100/500*750/150)-1)*100 = 0%

  • 1.4 Làm sao để đăng ký tài khoản nhà giao dịch?

   - Đăng nhập vào Nền tảng xã hội sử dụng đăng nhập của bạn (địa chỉ email) và mật khẩu từ các hồ sơ khách hàng tại LiteForex. Đặt nickname khi mở lần đầu tiên. Trong trường hợp bạn không có một hồ sơ với Công ty LiteForex, đăng ký nó ở đây.

   - Một khi quá trình đăng ký hoàn thành, di chuyển đến "Hồ sơ của tôi" và nhấp vào nút màu xanh Mở tài khoản Nhà giao dịch. Bạn có thể có thể tạo một tài khoản mới hoặc thực hiện một trong các tài khoản ECN hiện tại của bạn vào tài khoản của nhà cung cấp và nap tiền. Xin lưu ý: chỉ những tài khoản có giá trị vốn cổ phần tích cực có thể trở thành tài khoản của nhà cung cấp.

   - Xác định cho tài khoản: Xác dịnh phần trăm chi sẻ của tài khoản nhà giao dịch clich vào trường yêu cầu theo tham khảo của bạn nếu cần thiết.

  • 1.5 Khi nào tài khoản của tôi sẽ co trong bảng xếp hạng?

   Ngay sau khi bạn đã đăng ký tài khoản của bạn xong. Tài khoản của bạn sẽ đi lên hoặc xuống khi bạn kinh doanh dựa trên lợi nhuận các giao dịch của bạn.

  • 1.6 Khi nào tôi nhận được hoa hồng?

   Hoa hồng được chuyển từ tài khoản của nhaà đầu tư vào tài khoản của nhà cung cấp sau khi tái đầu tư đã được thực hiện, ví dụ khi một khoản thời gian giao dịch đã được hoàn thành, nếu sao chép kèm theo đã đăng ký lợi nhuận từ các ngành nghề sao chép từ thời điểm rollover mới nhất hoặc tập tin đính kèm.

  • 1.7 Làm sao để thực hiện rollover? Có nên làm thường xuyên ? Rollover có phải đóng các lệnh giao dịch không?

   Rollover là một thủ tục giải quyết các tài khoản giữa nhà cung cấp và / sao chép của mình. Rollover có nghĩa là một thời kỳ kinh doanh đã được hoàn thành và một khoảng thời gian giao dịch mới bắt đầu. Nếu lợi nhuận đã được đăng ký tại kết thúc của một thời kỳ kinh doanh, các nhà cung cấp nhận định trước cổ phần của mình trong lợi nhuận của nhaà đầu tư. Ngược lại, rollover không được thực hiện nếu không có lợi nhuận đã được đăng ký. Lệnh sao chép được coi là một rollover.

   Để thực hiện một rollover, nhà cung cấp phải bấm vào nút cùng tên trong các thiết lập của tài khoản nhà cung cấp của mình. Một rút tiền từ tài khoản của một nhà cung cấp không bắt đầu một rollover.

   Mỗi lần nhaà đầu tư tách tài khoản của mình từ nhà cung cấp hoặc rút tiền từ tài khoản , rollover được thực hiện tự động vào tài khoản của nhaà đầu tư.

   Rollover không đóng bất kỳ lệnh. Thủ tục này giải quyết các tài khoản giữa nhà cung cấp và nhaà đầu tư về lợi nhuận thu được từ các giao dịch khép kín, số tiền tỷ lệ phần trăm lợi nhuận được xác định trước bởi các nhà giao dịch. Xin lưu ý rằng vốn không đủ trong tài khoản của nhaà đầu tư trong một rollover có thể dẫn đến khoản nợ (tham khảo p.2.5).

   Chúng tôi tư vấn cho các nhà giao dịch thực hiện t rollover nếu có một nhu cầu để tách phiên giao dịch, cũng như công thức lợi nhuận xem xét một giá trị vốn chủ sở hữu sau khi có thay đổi balance.

  • 1.8 Môt Nhà giao dịch có thay đổi / chia sẻ lợi nhuận của mình bất cứ lúc nào?

   Vâng, anh ấy / cô ấy có thể. Tuy nhiên, sự thay đổi sẽ chỉ áp dụng để sao chép mới, những người đã tham gia tài khoản sau khi thay đổi đã được thực hiện. Tất cả các nhân bản hiện tại vẫn sẽ làm việc theo các điều kiện hợp lệ tại thời điểm gắn bó của họ.

  • 1.9 Thanh khoản của nhà giao dịch thế nào? Chuyện gì xay ra nếu tài khoản nhà giao dịch bị xóa ?

   Thanh lý tài khoản của nhà giao dịch có nghĩa là tài khoản không còn được sử dụng như là tài khoản của nhà giao dịch và các tài khoản tất cả các sao chép 'được tách ra từ nó. Thanh lý tài khoản của nhà giao dịch là nghĩa vụ hoàn trước bởi rollover. Thanh lý được thực hiện một lần một nhà giao dịch đã khẳng định ý định của mình trong “nền tảng giao dịch xã hội”.

   Cần nhớ rằng thanh lý chỉ có nghĩa là một tài khoản không còn được sử dụng trong các dịch vụ giao dịch xã hội, nhưng nó không xóa luôn tài khoản. Cùng một tài khoản có thể được đăng ký như là một nhà cung cấp và sau đó thanh lý nhiều lần.

   Lệnh còn mở sẽ được đóng cửa ở mức giá hợp lệ tại thời điểm xóa tài khoản.

  • 1.10 Có bất kỳ giới hạn nào về giao dịch dùng EA và chỉ số?

   Có gì là giao dịch trong tài khoản của nhà cung cấp là không khác nhau từ kinh doanh trong một tài khoản ECN thông thường.

  • 1.11 Tôi có thể bị ngưng sao chép giao dịch của tôi lên cụ thể hoặc tất cả các tài khoản (tạm thời hoặc vĩnh viễn)?

   Có, bạn có thể tạm dừng sao chép giao dịch trên tất cả hoặc đặc biệt các tài khoản với tài khoản của bạn. Đình chỉ có nghĩa là các ngành nghề mới sẽ không được sao chép. Giao dịch đã được sao chép sẽ được đóng cửa dần dần khi các ngành nghề tương ứng được đóng lại trong tài khoản của nhà cung cấp.

  • 1.12 Tôi có thể gắn váo hoặc bỏ với tài khoản của nhà cung cấp của riêng tôi?

   Không, bạn có thể không. tài khoản của nhà cung cấp sẽ thuộc về người khác

  • 1.13 Khi tiến hành nap rút tiền co bị ảnh hưởng đến bảng xếp hạng cua tài khoản không?

   Để đưa ra ví dụ sau.

   Giả sử một nhà cung cấp đã tăng / vốn chủ sở hữu của mình thông qua các giao dịch từ $ 500 đến $ 550, đăng ký 10% lợi nhuận. Các nhà cung cấp đã mở ra lệnh mới và quyết định rút lợi nhuận là $ 50. Số lượng cổ phần tổng hợp trở nên bằng $ 500 và lợi nhuận vẫn ở mức 10%.

   Lệnh mới này chẳng may thua lỗ và vốn chủ sở hữu tài khoản giảm xuống 450 $. Một người sẽ nghĩ đến lợi nhuận phải bằng 0%, nhưng, như bạn có thể đã lưu ý, vốn chủ sở hữu tài khoản đã giảm 10,1%, chứ không phải 10%, sau khi mở lệnh mới.

   ((550/500*450/500)-1)*100%=-1%

   Như một kết quả, bảng xếp hạng cho thấy lợi nhuận ở -1%. Những thay đổi vốn chủ sở hữu hơn do thay đổi balance , khả năng sinh lời nhiều hơn sẽ thay đổi trong bảng xếp hạng sau khi thay đổi balance.

   Để tránh tình trạng này, chúng tôi khuyên bạn không nên thực hiện các lệnh trong balance nếu không cần thiết. Thay vào đó, hãy cố gắng nạp vào tài khoản hoặc rút tiền sau khi kết thúc phiên giao dịch và đóng cửa giao dịch.

 • FAQ Cho người sao chép
  • 2.1. Làm sao để đăng ký mờ tài khoản nhaà đầu tư?

   - Đăng nhập vào Nền tảng xã hội sử dụng đăng nhập của bạn (địa chỉ email) và mật khẩu từ các hồ sơ khách hàng tại LiteForex. Đặt nickname khi mở lần đầu tiên. Trong trường hợp bạn không có một hồ sơ với Công ty LiteForex, đăng ký nó ở đây.

   - Một khi bạn đã mở xong thì bạn click vào nút màu xanh lá xa Tạo một tài khoản nhaà đầu tư's. Bạn có thể có thể tạo một tài khoản mới hoặc thực hiện một trong các tài khoản ECN hiện tại của bạn vào tài khoản của nhaà đầu tư.

   - Thiết lập các thông số cho tài khoản của bạn: chọn tài khoản của nhà cung cấp từ bảng xếp hạng của chúng tôi; sau đó chọn một trong 4 loại bản sao; tiếp theo, thiết lập mức độ công bằng mà tại đó sao chép các ngành nghề mới được treo trên tài khoản của nhaà đầu tư, bằng đồng tiền tài khoản. Để biết thêm chi tiết về các thiết lập sao chép và mức dừng lại, xin vui lòng tham khảo mục 2.3 và 2.5.

  • 2.2 Mức nạp tiền đề nghị hệ thống giao dịch xã hội

   Các khoản tiền gửi tối thiểu cho tài khoản ECN theo Hệ thống giao dịch xã hội là $ 500. Để tối đa hóa hiệu quả khi sao chép các giao dịch của nhà cung cấp, bạn nên ước tính của ông /Bà mức vốn và khối lượng, số lượng và loại công cụ giao dịch sử dụng của mình. Bảng tính của Trader sẽ giúp bạn tính toán lợi nhuận, rủi ro và lợi nhuận, và chi phí của 1 điểm cho một nhạc cụ chọn. chiến lược kinh doanh cung cấp dịch vụ "được hiển thị trong bảng xếp hạng mở của chúng tôi.

  • 2.3 Những loại sao chép giao dịch nào có sẵn trong nền tảng giao dịch xã hội?

   Sàn giao dịch xã hội có 4 loại ngành nghề sao chép. Các nhaà đầu tư chọn kiểu và đặt thiết lập sao chép khi gắn tài khoản của họ vào tài khoản của nhà cung cấp. Các nhaà đầu tư nên cẩn thận tiếp cận vấn đề của việc lựa chọn loại sao chép, dự toán kinh phí của họ và chiến lược giao dịch của tài khoản của nhà cung cấp mà từ đó họ có kế hoạch để sao chép các ngành nghề.

   Nếu kích thước của các quỹ của bạn khác đáng kể từ các nguồn lực sẵn có trên tài khoản của nhà cung cấp, hoặc bạn không có đủ kinh nghiệm để đánh giá chiến lược của anh ta/ cô ta, để giảm thiểu rủi ro giao dịch sử dụng "Sao chép một phần cố định của chủ sở hữu của nhaà đầu tư".

   Để biết thêm thông tin chi tiết và hình ảnh minh họa, xin vui lòng tham khảo phần "Bốn loại sao chép" "Mang xã hội hoạt động thế nào".

   Ngoài ra, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét các khuyến nghị trong bản mô tả của tài khoản nhà cung cấp được lựa chọn trước khi chọn kiểu sao chép và điều chỉnh các thiết lập. Nếu không chắc chắn, bạn luôn có thể liên hệ ngay nhà cung cấp của bạn trong nền tảng mạng xã hội bằng cách viết cho họ tin nhắn hoặc trong newsfeed của họ.

  • 2.4 Điều kiện để rút tiền từ tài khoản của nhaà đầu tư là gì?

   Rút tiền từ tài khoản của Nhaà đầu tư tự động khởi chạy rollover. Đồng thời, hoa hồng của nhà cung cấp sẽ được khấu trừ vào tiền được thu hồi. Công thức sau được áp dụng:
   các quỹ có sẵn = Equity-tín dụng-Margin-HOA HỒNG.

   Trường hợp hoa hồng có nghĩa là thanh toán cho các giao dịch sao chép khép kín hiện do các nhà cung cấp (nghĩa là hoa hồng tiềm năng đó sẽ được trừ vào tài khoản nếu tái đầu tư được thực hiện).

  • 2.5 Tại sao không thể thực hiện rút tiền được ? Khoản nợ của một nhaà đầu tư là gì?

   Trong trường hợp không có đủ vốn tự do phải chi ra một khoản hoa hồng sau khi tái đầu tư, giao một phần tiền tương ứng với số vốn chủ sở hữu miễn phí sẽ diễn ra và một khoản nợ sẽ được hình thành. Khi một trong các tài khoản của nhaà đầu tư bị mắc nợ, các nhaà đầu tư không thể tạo tài khoản nhaà đầu tư mới hoặc rút tiền từ hồ sơ khách hàng của mình cho đến khi khoản nợ được thanh toán hết. tài khoản của tất cả các nhaà đầu tư thuộc vào các chế độ tạm dừng (tham khảo mục 2.7).

   Đối với các thông tin trên khi nợ xuất hiện và lớn như thế nào là tham khảo bảng biệt của chúng tôi. Các khoản nợ có thể được trả lại bằng cách chuyển tiền từ tài khoản giao dịch khác của khách hàng hoặc thông qua bất kỳ hệ thống thanh toán. Xin lưu ý rằng một số khoản nợ sẽ được trả hết trong thứ tự xuất hiện. Trả nợ một món nợ không hủy bỏ các phần còn lại của khoản nợ.

  • 2.6 Làm thế nào tôi có thể hạn chế rủi ro giao dịch của tôi?

   Để hạn chế thiệt hại tiềm năng khi sao chép các giao dịch, một nhaà đầu tư có thể cài sẵn trình độ sao chép vốn dừng ở tiền tài khoản của mình. Nếu chủ sở hữu tài khoản của nhaà đầu tư trở nên ít hơn hoặc bằng giá trị này, việc sao chép của các ngành nghề mới sẽ được tạm đình chỉ (chế độ "tạm dừng" trên). Đồng thời, các ngành nghề hiện có sao chép từ các nhà cung cấp sẽ được đóng lại đồng bộ với các ngành nghề tương ứng trên tài khoản của nhà cung cấp.

   Tài khoản Nhaà đầu tư’s equity được kiểm tra và so sánh với mức độ sao chép cứ mỗi 2 (hai) phút. 

   Ngoài ra, bạn có thể hạn chế rủi ro của bạn bằng cách chọn kiểu sao chép cụ thể, ví dụ, sao chép% được xác định trước các nhà cung cấp của mỗi giao dịch hoặc sao chép một phần cố định của chủ sở hữu của nhaà đầu tư. Sau khi đã cài đặt sẵn một phần nhỏ trong khối lượng giao dịch sao chép hoặc sử dụng một phần cố định của chủ sở hữu của bạn, bạn có thể kiểm soát.

  • 2.7 Tôi nên lam gì khi thấy chế độ Pause ?

   Chế độ Pause sẽ xuất hiện và ngưng sao chép khi xảy ra các tình huống sau đây:

   - nhà giao dịch's pause;
   - nhaà đầu tư's pause;
   - tự động dạt đến một khoản dừng sap chép;
   - Hiện diện khoản nợ.
   Cả hai nhà Nhà giao dịch và Nhaà đầu tư có thể bắt đầu chế độ tạm dừng. Các chế độ tạm dừng không kéo theo các lệnh đóng trên tài khoản của nhaà đầu tư và không hạn chế các rủi ro kinh doanh. Nó chỉ phục vụ tạm dừng một sao chép mới của trades.

  • 2.8 Tôi có thể thay đổi cài đặt trong tài khoản của nhaà đầu tư?

   Bạn có thể thay đổi mức độ sao chép vốn dừng bất cứ lúc nào.

   Đối với loại bản sao và các thiết lập của nó, họ có thể thay đổi chỉ khi không có giao dịch mở trong tài khoản.

  • 2.9 Tôi có thể sao chép các giao dịch từ tài khoản khác nhau của nhà cung cấp?

   Bạn có thể đính kèm một số tài khoản giao dịch cho tài khoản khác nhau của nhà cung cấp. phân phối khôn ngoan của các quỹ trong các tài khoản này sẽ cho phép bạn để đạt được hiệu quả kinh doanh bản sao cao nhất. Bạn có thể xác định các thiết lập bản sao đặc biệt cho từng tài khoản của bạn quá.

   Nhưng hãy nhớ, một nhaà đầu tư mỗi tài khoản có thể được gắn chỉ đến một trong các tài khoản của nhà cung cấp.

  • 2.10 Có thể nào một nhaà đầu tư sao chép không cần terminal giao dịch của mình?

   Không cần phải cài đặt một thiết bị đầu cuối giao dịch khi sử dụng các dịch vụ như một nhaà đầu tư. Khi tài khoản của nhaà đầu tư đã được đính kèm, các giao dịch sẽ được sao chép tự động. Quá trình sao chép được kiểm soát hoàn toàn thông qua các Nền tảng giao dịch xã hội.

  • 2.11 Sẽ mất bao lâu để sao chép một giao dich? Điều gì xảy ra nếu giá đột ngột thay đổi khi sao chép?

   Dù sao chép rất nhanh và thực hiện trong vòng 0,5 giây, lệnh sao chép vào tài khoản của nhaà đầu tư được thực hiện tại mức giá mới nhất. Nó có nghĩa là giá thực hiện trên tài khoản của nhaà đầu tư có thể hơi khác so với giá thực hiện của các ngành nghề giống hệt nhau trên tài khoản của nhà cung cấp.

  • 2.12 Tài khoản Nhà giao dịch có nhận được hoa hồng trên các tuyến các nhaà đầu tư đã thực hiện một cách độc lập?

   Không, họ không. Một nhà cung cấp được một hoa hồng chỉ dành cho những ngành nghề mà đã được sao chép từ tài khoản của anh /chị ta. Các ngành nghề được mở bởi một nhaà đầu tư độc lập không được xem xét khi thực hiện tái đầu tư.

  • 2.13 Shall giá trị đòn bẩy nhaà đầu tư của nhà cung cấp và có giống nhau không?

   Các quy định của dịch vụ này không ám chỉ bất kỳ giới hạn định. Tuy nhiên, nó là cần thiết để xem xét kích thước tài khoản đòn bẩy và cơ sở tiền tệ của nhà cung cấp. Nếu những thông số khác nhau từ những người trên tài khoản của nhaà đầu tư, nó sẽ có khả năng dẫn đến yêu cầu ký quỹ khác nhau trong tài khoản. Vì vậy, nó thích hợp hơn để cài sẵn các thông số giống hệt với những người trên tài khoản của nhà cung cấp hoặc đăng ký một tài khoản mới để kinh doanh bản sao. Giao dịch đòn bẩy và tiền tệ tài khoản có thể được nhìn thấy trong các phần có chứa thông tin về tài khoản của nhà cung cấp.

  • 2.14 Một giao dịch mở trên tài khoản của nhà cung cấp đã không được sao chép vào tài khoản của nhaà đầu tư. Tại sao?

   Đối với một số trong những lý do sau đây:
   • Khối lượng giao dịch để được sao chép là thấp hơn so với khối lượng giao dịch tối thiểu cài sẵn cho tài khoản của nhaà đầu tư.
   • Tài khoản của nhaà đầu tư không có đủ tiền để mở một vị trí mới.
   • Các chế độ "Pause" đã được kích hoạt trên tài khoản của nhaà đầu tư;
   • Các chế độ "Pause" đã được kích hoạt trên tài khoản của nhà cung cấp mà tài khoản của nhaà đầu tư được đính kèm.
   • Dịch vụ này đã bị vô hiệu hóa cho một nhaà đầu tư hoặc một nhà cung cấp vì nợ, ví dụ.
   • Công bằng tài khoản của nhaà đầu tư bằng hoặc thấp hơn giá trị quy định như Equity Dừng sao chép mức độ.

  • 2.15 Có thể nào một nhaà đầu tư mà dùng rollover độc lập?

   Không có nhu cầu đặc biệt cho một nhaà đầu tư để bắt đầu tái đầu tư là nhà cung cấp xác định mình là thời gian tốt nhất để tái đầu tư và điều khiển quá trình. Tuy nhiên, khi tài khoản nhaà đầu tư được tách ra hoặc tiền được rút, tái đầu tư diễn ra tự động trên tài khoản đó.

  • 2.16 Tại sao lệnh giao dịch trên nhaà đầu tư bị đóng Trong khi Nhà giao dịch không tự đóng lệnh.

   Có thể có một vài lý do:
   1. Giao dịch có thể đã đóng lại sau một sự thay đổi trong cài đặt tài khoản của bạn. Khi bạn thay đổi một loại bản sao cho tài khoản của nhaà đầu tư của bạn, tất cả các giao dịch được đóng tự động. Ngoài ra, lưu ý rằng một sự thay đổi ở một mức độ dừng sao không ảnh hưởng đến giao dịch mở trong bất kỳ cách nào.
   2. Bạn đã sử dụng một loại bản sao khác nhau từ "Sao chép một phần cố định của chủ sở hữu nhaà đầu tư" và các lệnh đã đóng cửa do bị Stop Out ngay cả khi tài khoản của nhà cung cấp vẫn không bị ảnh hưởng.
   3. Nếu bạn đã từng sử dụng một loại bản sao "Sao chép một phần cố định của chủ sở hữu của nhaà đầu tư", hãy tham khảo mục 2.17.
   4. Hãy chắc chắn rằng bạn đã không thay đổi về lệnh sao chép từ tài khoản của nhà cung cấp, thiết lập đơn đặt hàng chờ giải quyết hoặc mở các ngành nghề của riêng bạn. một sự can thiệp như vậy với chiến lược kinh doanh của nhà cung cấp có thể gây ra một sự thay đổi trong mức độ lợi nhuận tài khoản của bạn bất kể tài khoản của nhà cung cấp, và do đó Stop Out diễn ra.

  • 2.17 Những lý do gì khi bị đóng lệnh giao dịch khi sử dụng loại sao chép "Sao chép một phần cố định của nhaà đầu tư "?

   Khi được thực hiện đầy đủ một sao chép đúng tỷ lệ nếu sao chép bắt đầu tại thời điểm khi các nhà cung cấp không có bất kỳ giao dịch mở. Nếu không, khối lượng của lệnh sao chép có thể không được tính toán một cách chính xác, dẫn đến Margin Call hoặc Stop Out trên tài khoản của nhaà đầu tư, ngay cả khi mức lợi nhuận tài khoản của nhà cung cấp đủ để giữ vị trí mở. Chúng tôi khuyên rằng sao chép chọn cho loại bản sao này duy trì liên lạc với các nhà cung cấp của họ để đồng ý về một thời gian sao chép bắt đầu. Nhà cung cấp thông báo cho tín đồ của họ trong mạng giao dịch xã hội khoảng thời gian tốt nhất để bắt đầu sao chép lệnh giao dịch, cũng như về khi thực hiện nạp tiền trong tài khoản của nhà nhà giao dịch . Điều này sẽ cho phép nhaà đầu tư điều chỉnh tài khoản của họ đúng thời điểm.
   Vì vậy, chúng ta có thể chọn ra những lý do sau đây khi xảy ra trường hợp đóng lệnh khi sử dụng "Sao chép một phần cố định của chủ sở hữu của nhaà đầu tư":
   1. Có sai vùng giá tại thời điểm giá mở cửa / đóng cửa trong tài khoản của nhà giao dịch và nhaà đầu tư . Ngay cả nếu lệnh sao chép từ máy chủ trong vòng một vài giây, giá cả vẫn có thể thay đổi.
   2. Tài khoản nhà giao dịch đã có giao dịch mở tài khoản cô/anh ấy của mình bằng thời gian một nhaà đầu tư tham gia cùng anh / cô ấy, dẫn đến một sự thay đổi không cân xứng trong thị của nhà nhà giao dịch và nhaà đầu tư .
   3. Giao dịch độc lập của nhaà đầu tư trong tài khoản giao dịch sao chép, mà không cho phép tính toán chính xác tỷ lệ vốn chủ sở hữu khi sao chép các lệnh.
   4. Tài khoản nhà giao dịch đã được nạp tiền trong khi tài khoản nhaà đầu tư không nạp tiền, do vậy đã bị lệch tỷ lệ vốn chủ sở hữu trong các tài khoản.

  • 2.18 Làm sao để thay đội thông số “Profit share” cho người tham gia?

   Một sự thay đổi trong phần lợi nhuận của nhà cung cấp không liên quan đến sao chép hiện có. Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận hợp lệ tại thời điểm gắn tài khoản của nhaà đầu tư vào tài khoản của nhà cung cấp sẽ áp dụng cho tài khoản của nhaà đầu tư miễn là nó tồn tại. Nếu tài khoản của nhaà đầu tư được tách ra và sau đó được gắn với một và các nhà cung cấp như trước nữa, một tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận hiện hành áp dụng cho tài khoản.