Khám phá thế giới giao dịch thành công bằng cách sao chép các giao dịch hoặc trở thành một ví dụ để làm theo!

Việc tự động sao chép giao dịch hệ thống Soсial Trading sẽ cho phép bạn sao chép các giao dịch tốt nhất, giao dịch một cách độc lập, chia sẻ thông tin và giao tiếp với các nhà cung cấp của bạn.

Tận dụng lợi thế về kinh nghiệm giao dịch thành công chia sẻ thành công của mình với những người khác thông qua hệ thống bản sao giao dịch của chúng tôi. Tùy thuộc vào mục tiêu của bạn, chọn các vai trò đó thực sự phù hợp với bạn và đạt được mục tiêu của bạn!

Đồng bộ hóa các giao dịch của bạn với những người giao dịch thành công !

3 nhà giao dịch đứng đầu:

Tiền gửi
của bạn:
Thu nhập của bạn:
1
@alibabafx
19096.11%
+ $954 805.50
2
@QWERTY
2946.78%
+ $147 339.00
3
@WF_Trade
1790.20%
+ $89 510.00

Nhận được lợi nhuận từ việc sao chép các giao dịch thành công: trở thành một duplicator và một người theo dõi, các ngành nghề сopy, chat, và kiếm được lợi nhuận

Hãy bắt đầu ngay bây giờ!

Đăng ký Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính ẩn chứa nhiều rủi ro

Liên kết với nhà giao dịch

Bạn muốn kiếm tiền nhưng không có đủ kinh nghiệm? Được chia lợi nhuận trong khi sao chép các giao dịch và trò chuyện.

Chọn các thương gia thành công từ giám sát trực tuyến và minh bạch trong chức năng của chúng tôi.

Tìm hiểu, trò chuyện, và kiếm được từ việc sao chép các giao dịch giàu kinh nghiệm 'vào tài khoản của bạn.

Mở tài khoản của nhà đầu tư Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính ẩn chứa nhiều rủi ro

Hoặc trở thành một nhà giao dịch

Bạn có phải là một nhà kinh doanh giàu kinh nghiệm và thành công? Giao dịch có lợi nhuận, thu hút các nhà đầu tư và kiếm thêm thu nhập.

Thương mại có lợi nhuận, cập nhật tin tức cá nhân của bạn, và có được một thứ hạng tốt hơn để thu hút thêm các nhà đầu tư.

Tự kiếm lợi nhuận kinh doanh và kiếm thêm hoa hồng từ tài khoản của nhà đầu tư.

Mở tài khoản của nhà giao dịch Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính ẩn chứa nhiều rủi ro

Bảng tin

 • @Edoorock

  Tôi đã mởEURUSD at:

  EURUSD 1.16914
 • @Kraus

  Tôi đóng cửa EURUSD

  EURUSD +5 (pips)
 • @Kraus

  Tôi đóng cửa EURUSD

  EURUSD +67 (pips)
 • @Kraus

  Tôi đóng cửa EURUSD

  EURUSD +76 (pips)
 • @Kraus

  Tôi đóng cửa EURUSD

  EURUSD +56 (pips)
 • @Kraus

  Tôi đã mởEURUSD at:

  EURUSD 1.16915
 • @Kraus

  Tôi đã mởEURUSD at:

  EURUSD 1.16915
 • @Kraus

  Tôi đã mởEURUSD at:

  EURUSD 1.16913
 • @Kraus

  Tôi đã mởEURUSD at:

  EURUSD 1.16917
 • @Kraus

  Tôi đóng cửa EURUSD

  EURUSD +46 (pips)
 • @Kraus

  Tôi đóng cửa EURUSD

  EURUSD +45 (pips)
 • @Kraus

  Tôi đóng cửa EURUSD

  EURUSD +2 (pips)
 • @Kraus

  Tôi đóng cửa EURUSD

  EURUSD -31 (pips)
 • @brantas

  Tôi đóng cửa EURUSD

  EURUSD +8 (pips)
 • @brantas

  Tôi đóng cửa EURUSD

  EURUSD +20 (pips)
 • @Bnatalya87

  Tôi đóng cửa EURUSD

  EURUSD +19 (pips)
 • @Livandos

  Tôi đóng cửa GBPUSD

  GBPUSD +75 (pips)
 • @Bnatalya87

  Tôi đóng cửa EURUSD

  EURUSD +86 (pips)
 • @Livandos

  Tôi đóng cửa EURUSD

  EURUSD +136 (pips)
 • @onuwaje

  Tôi đã mởGBPUSD at:

  GBPUSD 1.2854
 • @gsv_63

  Tôi đã mởEURCHF at:

  EURCHF 1.14058
 • @Bnatalya87

  Tôi đã mởEURUSD at:

  EURUSD 1.16963
 • @Diswa

  Tôi đã mởGBPUSD at:

  GBPUSD 1.28531
 • @Zary

  Tôi đóng cửa USDJPY

  USDJPY +73 (pips)
 • @whl875

  Tôi đóng cửa USDJPY

  USDJPY -120 (pips)
 • @Zary

  Tôi đóng cửa USDJPY

  USDJPY +49 (pips)
 • @Zary

  Tôi đóng cửa USDJPY

  USDJPY +85 (pips)
 • @Kraus

  Tôi đóng cửa EURUSD

  EURUSD +2 (pips)
 • @Kraus

  Tôi đóng cửa EURUSD

  EURUSD +3 (pips)
 • @Zary

  Tôi đóng cửa USDJPY

  USDJPY +119 (pips)
 • @Kraus

  Tôi đóng cửa EURUSD

  EURUSD +6 (pips)
 • @brantas

  Tôi đóng cửa EURUSD

  EURUSD -16 (pips)
 • @vmicky

  Tôi đóng cửa EURUSD

  EURUSD +21 (pips)
 • @Kraus

  Tôi đã mởEURUSD at:

  EURUSD 1.16929
 • @awan

  Tôi đã mởUSDJPY at:

  USDJPY 110.876
 • @Kraus

  Tôi đã mởEURUSD at:

  EURUSD 1.16951
 • @brantas

  Tôi đã mởEURUSD at:

  EURUSD 1.16937
 • @brantas

  Tôi đã mởEURUSD at:

  EURUSD 1.16949
 • @Cashin

  Tôi đóng cửa EURUSD

  EURUSD +61 (pips)
 • @JuanKing

  Tôi đóng cửa USDJPY

  USDJPY +21 (pips)
 • @Zary

  Tôi đóng cửa USDJPY

  USDJPY +25 (pips)
 • @Zary

  Tôi đóng cửa USDJPY

  USDJPY +57 (pips)
 • @Zary

  Tôi đóng cửa USDJPY

  USDJPY +32 (pips)
 • @Kraus

  Tôi đã mởEURUSD at:

  EURUSD 1.1692
 • @Kraus

  Tôi đã mởEURUSD at:

  EURUSD 1.1692
 • @Kraus

  Tôi đã mởEURUSD at:

  EURUSD 1.16915
 • @Kraus

  Tôi đã mởEURUSD at:

  EURUSD 1.16925
 • @stesa70

  Tôi đã mởEURUSD at:

  EURUSD 1.16875
 • @Kraus

  Tôi đã mởEURUSD at:

  EURUSD 1.1688
 • @gsv_63

  Tôi đã mởEURUSD at:

  EURUSD 1.16868

Giám sát nhà giao dịch

Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dấu hiệu cho thấy các kết quả trong tương lai.

Xem đánh giá đầy đủ

Soсial Trading là một sàn giao dịch có nghĩa là cho sự thành công!

Hệ thống giao dịch bản sao có nghĩa là tính chuyên nghiệp và sự tự tin trong quyết định giao dịch mỗi ngày.

* Dịch vụ chỉ dành cho khách hàng của LiteForex Investments Limited (Marshall Islands).
Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi