Khám phá thế giới giao dịch thành công bằng cách sao chép các giao dịch hoặc trở thành một ví dụ để làm theo!

Việc tự động sao chép giao dịch hệ thống Soсial Trading sẽ cho phép bạn sao chép các giao dịch tốt nhất, giao dịch một cách độc lập, chia sẻ thông tin và giao tiếp với các nhà cung cấp của bạn.

Tận dụng lợi thế về kinh nghiệm giao dịch thành công chia sẻ thành công của mình với những người khác thông qua hệ thống bản sao giao dịch của chúng tôi. Tùy thuộc vào mục tiêu của bạn, chọn các vai trò đó thực sự phù hợp với bạn và đạt được mục tiêu của bạn!

Đồng bộ hóa các giao dịch của bạn với những người giao dịch thành công !

3 nhà giao dịch đứng đầu:

Tiền gửi
của bạn:
Thu nhập của bạn:
1
@firefly
2312.16%
+ $115608.00
2
@JS_Trade
2067.81%
+ $103390.50
3
@H3_Profit
836.63%
+ $41831.50

Nhận được lợi nhuận từ việc sao chép các giao dịch thành công: trở thành một duplicator và một người theo dõi, các ngành nghề сopy, chat, và kiếm được lợi nhuận

Hãy bắt đầu ngay bây giờ!

Đăng ký Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính ẩn chứa nhiều rủi ro

Liên kết với nhà giao dịch

Bạn muốn kiếm tiền nhưng không có đủ kinh nghiệm? Được chia lợi nhuận trong khi sao chép các giao dịch và trò chuyện.

Chọn các thương gia thành công từ giám sát trực tuyến và minh bạch trong chức năng của chúng tôi.

Tìm hiểu, trò chuyện, và kiếm được từ việc sao chép các giao dịch giàu kinh nghiệm 'vào tài khoản của bạn.

Mở tài khoản của nhà đầu tư Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính ẩn chứa nhiều rủi ro

Hoặc trở thành một nhà giao dịch

Bạn có phải là một nhà kinh doanh giàu kinh nghiệm và thành công? Giao dịch có lợi nhuận, thu hút các nhà đầu tư và kiếm thêm thu nhập.

Thương mại có lợi nhuận, cập nhật tin tức cá nhân của bạn, và có được một thứ hạng tốt hơn để thu hút thêm các nhà đầu tư.

Tự kiếm lợi nhuận kinh doanh và kiếm thêm hoa hồng từ tài khoản của nhà đầu tư.

Mở tài khoản của nhà giao dịch Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính ẩn chứa nhiều rủi ro

Bảng tin

 • @Brego

  Tôi đã mởEURJPY at:

  EURJPY 133.423
 • @fynnfx

  Tôi đã mởGBPUSD at:

  GBPUSD 1.31522
 • @gurutrader

  Tôi đóng cửa GBPUSD

  GBPUSD +43 (pips)
 • @Arie93

  Tôi đã mởNZDUSD at:

  NZDUSD 0.70258
 • @Krul_ATfx

  Tôi đã mởUSDJPY at:

  USDJPY 112.568
 • @micheltrader

  Tôi bắt đầu sau @firefly

  @firefly
 • @Krul_ATfx

  Tôi đã mởEURUSD at:

  EURUSD 1.18482
 • @Krul_ATfx

  Tôi đã mởGBPUSD at:

  GBPUSD 1.31558
 • @Krul_ATfx

  Tôi đã mởNZDUSD at:

  NZDUSD 0.70278
 • @Krul_ATfx

  Tôi đã mởUSDCAD at:

  USDCAD 1.2484
 • @Krul_ATfx

  Tôi đã mởUSDCHF at:

  USDCHF 0.97607
 • @Kraus

  Tôi đã mởEURUSD at:

  EURUSD 1.18468
 • @whl875

  Tôi đã mởAUDUSD at:

  AUDUSD 0.78788
 • @JKFX

  Tôi đã mởNZDJPY at:

  NZDJPY 79.145
 • @JKFX

  Tôi đã mởNZDJPY at:

  NZDJPY 79.145
 • @dainese

  Tôi đóng cửa EURUSD

  EURUSD +23 (pips)
 • @Kraus

  Tôi đã mởEURUSD at:

  EURUSD 1.18454
 • @kenny244

  Tôi đã mởEURUSD at:

  EURUSD 1.1849
 • @Kraus

  Tôi đóng cửa EURUSD

  EURUSD +14 (pips)
 • @Kraus

  Tôi đóng cửa EURUSD

  EURUSD +30 (pips)
 • @H3_Profit

  Tôi đã mởUSDCAD at:

  USDCAD 1.24821
 • @njabulo4freeman

  Tôi đã mởXAUUSD at:

  XAUUSD
  XAUUSD 1289.82
 • @vmicky

  Tôi đã mởUSDJPY at:

  USDJPY 112.591
 • @fynnfx

  Tôi đã mởGBPUSD at:

  GBPUSD 1.31555
 • @vmicky

  Tôi đã mởNZDUSD at:

  NZDUSD 0.70287
 • @Kraus

  Tôi đã mởEURUSD at:

  EURUSD 1.18449
 • @Bnatalya87

  Tôi đã mởEURUSD at:

  EURUSD 1.18451
 • @kenny244

  Tôi đã mởEURCAD at:

  EURCAD 1.47917
 • @589426174

  Tôi đóng cửa USDJPY

  USDJPY +27 (pips)
 • @vmicky

  Tôi đã mởEURUSD at:

  EURUSD 1.18456
 • @H3_Profit

  Tôi đã mởUSDCAD at:

  USDCAD 1.24819
 • @Claws_Horns EUR/JPY: Ichimoku clouds

  Let's look at the four-hour chart. Tenkan-sen line has crossed Kijun-sen from below, the...
 • @Claws_Horns_RU EUR/JPY: Ichimoku clouds

  Let's look at the four-hour chart. Tenkan-sen line has crossed Kijun-sen from below, the...
 • @Claws_Horns_MY EUR/JPY: Ichimoku clouds

  Let's look at the four-hour chart. Tenkan-sen line has crossed Kijun-sen from below, the...
 • @Claws_Horns_ID EUR/JPY: Ichimoku clouds

  Let's look at the four-hour chart. Tenkan-sen line has crossed Kijun-sen from below, the...
 • @Claws_Horns_PT EUR/JPY: Ichimoku clouds

  Let's look at the four-hour chart. Tenkan-sen line has crossed Kijun-sen from below, the...
 • @Claws_Horns_DE EUR/JPY: Ichimoku clouds

  Let's look at the four-hour chart. Tenkan-sen line has crossed Kijun-sen from below, the...
 • @Claws_Horns_ES EUR/JPY: Ichimoku clouds

  Let's look at the four-hour chart. Tenkan-sen line has crossed Kijun-sen from below, the...
 • @Claws_Horns_TH EUR/JPY: Ichimoku clouds

  Let's look at the four-hour chart. Tenkan-sen line has crossed Kijun-sen from below, the...
 • @Claws_Horns_ZH EUR/JPY: Ichimoku clouds

  Let's look at the four-hour chart. Tenkan-sen line has crossed Kijun-sen from below, the...
 • @Claws_Horns_PL EUR/JPY: Ichimoku clouds

  Let's look at the four-hour chart. Tenkan-sen line has crossed Kijun-sen from below, the...
 • @Claws_Horns_AR EUR/JPY: Ichimoku clouds

  Let's look at the four-hour chart. Tenkan-sen line has crossed Kijun-sen from below, the...
 • @Claws_Horns_TR EUR/JPY: Ichimoku clouds

  Let's look at the four-hour chart. Tenkan-sen line has crossed Kijun-sen from below, the...
 • @kenny244

  Tôi đã mởEURGBP at:

  EURGBP 0.90079
 • @tamstone

  Tôi đóng cửa USCrude

  USCrude
  USCrude -149 (pips)
 • @kenny244

  Tôi đóng cửa EURGBP

  EURGBP -1900 (pips)
 • @dainese

  Tôi đã mởXAUUSD at:

  XAUUSD
  XAUUSD 1290.34
 • @kenny244

  Tôi đã mởEURGBP at:

  EURGBP 0.90082
 • @dainese

  Tôi đóng cửa NZDUSD

  NZDUSD +30 (pips)
 • @fynnfx

  Tôi đóng cửa GBPUSD

  GBPUSD +21 (pips)

Giám sát nhà giao dịch

Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dấu hiệu cho thấy các kết quả trong tương lai.

Xem đánh giá đầy đủ

Soсial Trading là một sàn giao dịch có nghĩa là cho sự thành công!

Hệ thống giao dịch bản sao có nghĩa là tính chuyên nghiệp và sự tự tin trong quyết định giao dịch mỗi ngày.

Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi