0%

Tiền thưởng

Cơ hội nhận bonus với LiteForex!
Dùng mã promo-code để nhận bonus tại LiteForex

Giao dịch với LiteForex sẽ mang lại lợi nhuận và thú vị hơn. LiteForex đang phân phối mã code cho bạn giúp bạn nhận ngay bonus 0%.

Nhanh lên! Mã code chỉ được sử dụng với giới hạn số lượng khách hàng và thời gian trong giới hạn.

BRINGAFRIEND

-210

Sử dụng Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính ẩn chứa nhiều rủi ro

Để kích hoạt mã khuyến mại, hãy truy cập trang «nạp tiền» trong Hồ sơ cá nhân của bạn, chọn hệ thống thanh toán và nhập từ khóa. Sau đó thực hiện một khoản tiền gửi trong tài khoản của bạn và nhận được tiền thưởng từ LiteForex.

Nắm ngay cơ hội lớn này từ LiteForex!


Điều kiện chương trình BRINGAFRIEND:
 1. Mã kích hoạt tham gia chương trình: BRINGAFRIEND
 2. Mã code promo-code dành cho bạn giúp bạn nhận được 0% bonus khi nạp tiền
 3. Mã code promo-code được sử dụng khi bạn nạp tiền ít nhất từ $100 vào tài khoản.
 4. Mã code promo-bonus được sử dụng cho các loại tài khoản: MT4-CLASSIC, MT4-CENT
 5. Một khách hàng chỉ được dùng mã code khuyến mại này 1 lần
 6. Để kích hoạt mã code promo-code khách hàng cần phải nhập vô khi nạp tiền tại trang hồ sơ khách hàng. Bonus sẽ nạp vô tài khoản ngay khi khách hàng nạp tiền xong.
 7. Bonuses sẽ nạp vô tài khoản giao dịch của khách hàng , Người có hồ sơ (email, số điện thoại, tên và địa chỉ ) đã được xác thực đầy đủ.
 8. Tổng bonus tối đa được thanh toán trong khuôn khổ của đề nghị này là $0
 9. Bonus không được tính vào các tài khoản có đòn bẩy vượt quá 1:0
 10. Bonus sẽ không được chấp nhận khi khách hang dung chuyển tiền nội bộ chuyển giữa các tài khoản giao dịch.
 11. Bất kỳ lợi nhuận thực hiện khi đầu tư có thể rút về ngay lập tức từ tài khoản.

  Quỹ Bonus có thể được chuyển vào balance và rút về . Để làm như vậy, khách hàng cần phải tiến hành ít nhất 0 lệnh với tổng khối lượng ít nhất là 0% số tiền thưởng. Ví dụ tính toán được đưa ra dưới đây

  Nạp tiền Phần trăm bonus (%) Phần trăm bonus ($) 30% lots của số tiền bonus

  Vui lòng chú ý rằng:

  Khi tính tổng cộng khối lượng giao dịch CFDs NYSE on shares, khối lượng được nhân với 0,1.

  Khối lượng là hơn 100 lần cho tài khoản Cent.

  Khi khách hàng giao dịch đủ số lot và tiền bonus được chuyển vô balance để rút về , chỉ tính các giao dịch hoàn tất tính từ số tiền quỹ nạp ( sẽ trừ đi số tiền quỹ bonus).

  Khi tính toán tổng khối lượng giao dịch, chúng tôi không xem xét:

  các lệnh chờ, lệnh hủy bỏ, xóa;

  Giao dịch có vi pham với thỏa thuận 2.10.2 of the Agreement on Quoting System and Transactions Procedure;

  gian lận khi trade;

  Giao dịch kết quả trong vòng chưa đầy 3 điểm (spread) lợi nhuận / lỗ.

  giao dịch thực hiện trong tài khoản trước khi nhận từ tiền bonus;

  trade được xem xét để chuyển tiền từ bonus qua balance.

 12. Khi một khách hàng rút tiền từ tài khoản của mình hoặc chuyển nội bộ vào tài khoản khác, số tiền bonus được giảm tương ứng với số dư tài khoản. LiteForex có quyền hủy bỏ bonus n
 13. Thù lao đối tác (hoa hồng) cho IB sẽ không được thanh toán với các giao dịch có khối lượng được tính khi giao dịch bằng tiền bonus.
 14. Quỹ bonus có thể được sử dụng như một quỹ bổ sung. Giao dịch không thể được thực hiện trên quỹ này. Tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ nếu toàn bộ nguồn vốn tự có của khách hàng bị mất.
  Chú ý: nếu số dư tài khoản của bạn bị âm sau khi bạn đóng lệnh / đơn hàng bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi để điều chỉnh số dư tài khoản.
 15. The Credit Stop Out khi có các trường hợp sảy ra

  Nếu yêu cầu ký quỹ để duy trì vị trí mở là thấp hơn số tiền của bonus, Credit Stop Out sẽ xảy ra ngay sau khi mức vốn giảm đến mức yêu cầu ký quỹ.

  Nếu yêu cầu ký quỹ để duy trì vị trí mở cao hơn hoặc bằng với tổng phần trăm nhận bonus, Credit Stop Out sẽ xảy ra ngay sau khi mức vốn đạt đến phần trăm quỹ bonus, hoặc ngay sau khi equity đạt giá trị 20%

  Trạng thái hiện tại của tài khoản được kiểm soát bởi các máy chủ để đóng các vị trí bắt buộc trong trường hợp Credit Stop Out xảy ra. Credit Stop Out được thực hiện theo giá thị trường hiện tại trên cơ sở đầu tiên đến, đầu tiên phục vụ.

 16. LiteForex có quyền từ chối cung cấp bonus hoặc hủy bỏ bất cứ lúc nào và không có lý do hoặc có quyền hủy bỏ kết quả của bất kỳ giao dịch thực hiện bằng cách sử dụng bonus.
 17. Công ty có quyền điểu chỉnh kết quả giao dịch của khách hàng khi có nghi ngờ đến các hoạt động như săn tiền thưởng hay là các giao dịch gian lận đến quỹ thưởng.

  Một phần kết quả giao dịch được thu được bằng cách sử dụng bonus sẽ bị hủy bỏ. Sự hoạt động giao dịch trong tài khoản chẳng hạn như thực hiện một giao dịch với khối lượng lớn hay một số giao dịch khối lượng thấp hơn thực hiện ở mức tương tự và gần như cùng một thời gian (chuyen giá) có thể xem là lý do để kiểm tra kết quả. Như một quy luật, sẽ không có lịch sử giao dịch đầy đủ trong tài khoản đó. Trong trường hợp phát hiện các giao dịch như vậy, Công ty có thể hủy bỏ tiền thưởng bất cứ lúc nào và không cần thông báo sơ bộ.

 18. Công ty LiteForex có quyền yêu cầu thêm thông tin nhận dạng của khách hàng. Nêú các khách hàng từ chối cung cấp thông tin hay các tài liệu để xác minh danh tính và địa chỉ của mình, LiteForex có quyền hủy bỏ tại bất kỳ khoản tbonus cũng như hủy bỏ kết quả của bất kỳ giao dịch thực hiện bằng cách sử dụng bonus.
 19. Các khách hàng tham gia chương trình khuyến mãi tiền thưởng cần phải chú ý đến đoạn 4.8. Hiệp định Khuyến công cộng, mà đọc như sau:
  Công ty sửa chữa số dư trong tài khoản với một giá trị tiêu cực cố định trong "Balance" cột trong thiết bị đầu cuối giao dịch vào ngày 1 mỗi tháng. Điều chỉnh (setting to zero) các tài khoản giao dịch được áp dụng duy nhất cho những tài khoản mà không có giao dịch được thực hiện tại thời điểm điều chỉnh, tức là không có vị trí giao dịch mở cửa hoạt động có mặt (pending orders will not be considered).Quỹ khen thưởng được trích từ"Credit" cột với lời nhận xét "bonus_out (negative balance)". Đồng thời, các quỹ trong số tiền bằng giá trị số dư âm được đưa vào tài khoản với các bình luận "Zero Balance Correction".
 20. Các tài khoản có loại tiền thưởng này không được đăng ký trong hệ thống giao dịch xã hội như là tài khoản của nhà giao dịch.
 21. LiteForex Có quyền điều chình các điều kiện của đề nghị này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 22. Chương trình khuyến mại này được khách hàng đồng ý tham gia ngay khi khách hàng chấp nhận và kích hoạt mã code khuyến mại.
Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi