BONUS GO 200%

Thêm tiền – lợi nhuận cao!

Bạn có thể yêu cầu tiền thưởng lên đến 200% không giới hạn khi bạn nạp từ $100

BONUS
200%
x2

Tiền thưởng có thể được sử dụng trong kinh doanh và khả năng tăng nhanh lợi nhuận của bạn. Hơn nữa, bạn có thể rút tiền thưởng sau khi hoàn tất các điều kiện yêu cầu.
Nạp tiền vào tài khoản ngay và nắm lấy tiền thưởng GO bây giờ!

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính ẩn chứa nhiều rủi ro

Điềi kiện BonusGo :
 1. Mã code tham gia chương trình là: BonusGo
 2. Các loại tài khoản sau thì được chấp nhận cho chương trình "Bonus G0 200%": MT4 CENT, MT4 CLASSIC.
 3. Chương trình khuyến măi này sẽ không áp dụng cho các quốc gia có tên sau đây : India, Philippines, United Arab Emirates.
 4. Khoản thưởng lên đến 200% được ghi nhận đối với bất kỳ khoản tiền từ $ 100 hoặc hơn.
 5. Để nhận được tiền thưởng, khách hàng sử dụng mã code (xem p.1) ở giai đoạn thứ hai khi thực hiện nạp tiền . Tiền thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch ngay sau khi các khoản tiền gửnạp được thực hiện.
 6. Khách hàng có thể nhận phần thưởng bất kỳ không giới hạn.
 7. Trong cùng một tài khoản sẽ không được tham gia thêm chương trình tiền thưởng nào ngoài chương trình Bonus Go.
  1. Khi một khách hàng yêu cầu thưởng cho một tài khoản được cấp với các loại tiền thưởng, tất cả các khoản tiền thưởng trước đó sẽ bị hủy bỏ.
  2. Bất kỳ tiền thưởng khác ghi có vào tài khoản cho phép với sự thưởng sẽ được chuyển đổi thành các tiền thưởng đi với việc áp dụng các quy định này.
 8. Các tài khoản tham gia vào chương trình khuyến mãi Pips Back và ECN không được tham gia chương trình khuyến mãi này.
 9. Nếu khách hàng tham gia vào chương trình Bonus Go và dùng mã code để tham gia chương trình Pips Back, spreads sẽ không được hoàn trả một khi tiền thưởng đã sủ dụng.
 10. Bonus sẽ không được chấp nhận khi khách hang dung chuyển tiền nội bộ chuyển giữa các tài khoản giao dịch.
 11. Tiền thưởng được coi là tài sản của công ty và được cung cấp cho các khách hàng kinh doanh cho đến khi khách hàng tuân thủ các điều kiện tiền thưởng và chuyển tiền thưởng vào vốn chủ sở hữu tài khoản.
 12. Các khoản tiền gửi được cấp thưởng không thể được rút ra khi tiền thưởng đã bị hủy do khách hàng hủy hoặc chuyển tiền vào tài khoản khác (xem tr.19 và tiếp tục)
 13. Các tài sản có sẵn trong tài khoản giao dịch được cấp tiền thưởng, bao gồm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, được tính vào"equity" (quỹ riêng của khách hàng) và "các quỹ của công ty" cho đến khi tiền thưởng được chuyển giao cho các chủ sở hữu tài khoản.
  1. Vốn của khách hàng được tính như sau: vốn chủ sở hữu / tổng nguồn vốn của khách hàng.
  2. Các yếu tố vốn được tính toán lại sau khi bất kỳ hoạt động kinh doanh (mở / đóng cửa của một lệnh) hoặc hoạt động ở balance (rút / nạp tiền) diễn ra, và sau khi bất kỳ của các khoản tiền thưởng được huỷ bỏ hoặc chuyển giao cho các chủ sở hữu tài khoản.
 14. Cả hai equity và và tiền thưởng có thể được sử dụng cho các giao dịch mà không có bất kỳ giới hạn. Quỹ khen thưởng là "drawdown-proof" họ sẽ không được khấu trừ từ tài khoản nếu vốn chủ sở hữu của khách hàng giảm xuống dưới mức quỹ khen thưởng cho đến khi stop out xảy ra.
  1. Trong trường hợp drawdown diễn ra trong các tài khoản giao dịch, tiền equity và tiền thưởng của khách hàng bị ảnh hưởng dựa trên các yếu tố công bằng.
  2. Các khoản lợi nhuận thực hiện trong tài khoản được chia sẻ giữa các chủ sở hữu của khách hàng và các quỹ của công ty dựa trên các yếu tố vốn hiện tại.
 15. Khi khách hàng rút tiền từ tài khoản, số tiền rút được trừ vào vốn của khách hàng, trừ các khoản tiền gửi được cấp tiền thưởng (tham khảo P.14)
 16. Khi lệnh rut tiền từ tài khoản thưởng chúng tôi sẽ xem xét các điều kiện sau:
  1. Số tiền nạp và được nhậnTiền thưởng có thể được rút về chỉ sau khi tiên thưởng đã bị hủy bỏ hoặc chuyển tiền vào vốn chủ sở hữu tài khoản.
  2. Số tiền rút về (số tiền quỹ có thể bị đóng băng bởi khách hàng ) được tính như sau:
   Equity – tổng nạp (với tài khoản đã trả thưởng) – tổng tiền thưởng – lợi nhuận kiếm được từ quỹ thưởng + lợi nhuận kiếm được từ tiền vốn = Sô tiền được rút.
 17. Nếu khách hàng tuân thủ các điều kiện khuyến mãi, tiền thưởng có thể được chuyển từ các quỹ của công ty vào vốn chủ sở hữu tài khoản. Khi thưởng trở thành một phần của vốn chủ sở hữu tài khoản, tất cả các lợi nhuận thu được từ việc sử dụng quỹ khen thưởng, tiền gửi được cấp tiền thưởng và tiền thưởng chính nó có thể được tự do rút khỏi tài khoản.
 18. Để làm như vậy, khách hàng phải thực hiện ít nhất 50 lệnh trong tổng khối lượng của ít nhất 30% số tiền thưởng. Chỉ duy nhất các giao dịch được tiến hành sau khi thưởng đã được ghi có vào tài khoản sẽ được xem xét.
  Một ví dụ tính toán:
  Số tiền nạp ($) Phần trăm bonus (%) Phần trăm bonus ($) 30% lots yêu cầu của quỹ*
  100 200 200 60
  500 200 1000 300
  1000 200 2000 600
  5000 200 10000 3000
  10000 200 20000 6000

  * Chỉ khi giao dịch trên các sản phẩm của các nhóm Forex Major, Forex Crosses, Forex Minor, hàng hóa, và dầu mới được công nhận khi tính khối lượng.

  ** Khối lượng là hơn 100 lần cho tài khoản Cent.

  *** Khi chuyển tiền thưởng vào vốn chủ sở hữu tài khoản, các yếu tố vốn hiện tại được áp dụng, tức là chỉ các lệnh mà sử dụng các quỹ riêng của khách hàng được xem xét và khối lượng giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng các quỹ tiền thưởng của công ty sẽ không tính.

  **** Khi tính toán tổng khối lượng giao dịch, chúng tôi không xem xét:

  • các lệnh chờ, lệnh hủy bỏ, xóa;
  • các lệnh giao dịch bị tính vào khoản 2.10.2 của bản thỏa thuận giao dịch và hệ thống giá với khách hàng
  • lệnh giao dịch bị khóa chéo hoàn toàn hoặc môt nửa (chỉ lính một bên lệnh)
  • Giao dịch kết quả trong vòng chưa đầy 3 điểm (spread) lợi nhuận / lỗ.
 19. Khi quỹ thưởng đã được thêm vào vốn chủ sở hữu tài khoản, các khoản tiền sau đây có thể được tự do rút:

  - Số tiền nạp mà tiền thưởng đã được thanh toán

  - Số tiền thưởng

  - lợi nhuận thực hiện bằng cách sử dụng tiền thưởng chuyển vào

 20. Các tài khoản có loại tiền thưởng này không thể đăng ký trong hệ thống giao dịch xã hội.
 21. Rút tiền tự động không liên quan đến các tài khoản với Bonus GO.
 22. Một tài khoản với Bonus GO có thể không phải là một tài khoản phát hành trong nội bộ.
 23. Nếu Stop Out diễn ra, tất cả các khoản tiền thưởng sẽ được tự động hoàn toàn và khấu trừ từ tài khoản giao dịch của khách hàng.
 24. Khách hàng có thể từ chối tiền thưởng bất cứ lúc nào trong phần hồ sơ Khách hàng. Trong trường hợp này, số tiền thưởng và lợi nhuận được thực hiện bằng cách sử dụng các quỹ tiền thưởng sẽ được khấu trừ từ tài khoản.
  1. Nếu khách hàng từ chối tiền thưởng trong drawdown, số tiền thưởng ban đầu và lợi nhuận của các sử dụng các quỹ tiền thưởng sẽ được khấu trừ đầy đủ.
  2. Nếu khách hàng từ chối một khoản tiền thưởng mà chuyển thanh tiến trình được hoàn thành, khối lượng xem xét việc chuyển giao sẽ bị hủy bỏ và không thể được áp dụng cho một phần thưởng. Đồng thời, số tiền đặt cọc mà tiền thưởng đã được thanh toán có thể bị thu hồi một cách tự do.
 25. Công ty có quyền sửa các kết quả của các giao dịch của khách hàng nếu có nghi ngờ về các hoạt động "săn tiền thưởng" hoặc bất kỳ hành động gian lận khác như quỹ khen thưởng. Một phần của kết quả kinh doanh mà đã kiếm được bằng cách sử dụng các quỹ tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ. Một hoạt động không đủ giao dịch trong tài khoản, chẳng hạn như thực hiện một lệnh lớn hoặc một số ngành nghề của khối lượng thấp hơn thực hiện ở mức tương tự và ở gần thời, đại diện cho một nhánh của một thương mại lớn thành nhỏ hơn, có thể phục vụ như là một lý do để sửa đổi các kết quả. Như một quy luật, không có lịch sử giao dịch đầy đủ trong tài khoản đó. Trong trường hợp phát hiện các giao dịch như vậy, Công ty có thể hủy bỏ tiền thưởng bất cứ lúc nào và không cần thông báo sơ bộ.
 26. Công ty có quyền từ chối tiền thưởng tín dụng hoặc trích quỹ khen thưởng từ tài khoản của khách hàng mà không thông báo sơ bộ và không cung cấp lý do để làm như vậy là một phần không thể thiếu trong những điều kiện này.
 27. LiteForex có quyền sửa đổi các điều kiện bất cứ lúc nào và không cần thông báo đặc biệt.
 28. Các điều kiện tiền thưởng sẽ được coi như được chấp nhận bởi các khách hàng ngay sau khi tiền thưởng được ghi có vào tài khoản giao dịch của khách hàng.
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi