LiteForex Investments Limited (Marshall Islands)

Cơ hội nhận bonus với LiteForex!

Dùng mã promo-code để nhận bonus
tại LiteForex

Giao dịch với LiteForex sẽ mang lại lợi nhuận và thú vị hơn. LiteForex đang phân phối mã code cho bạn giúp bạn nhận ngay bonus 15%.

1

Mở một tài khoản mới và nhận được 30% cho tất cả các khoản tiền gửi trên $100 trong một ngày bằng cách kích hoạt mã khuyến mại

2

Tất cả các khoản tiền gửi liên tiếp sẽ nhận được một 15% tiền thưởng

3

Giao dịch Forex và có được lợi nhuận

NonStopBonus

Sử dụng

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính ẩn chứa nhiều rủi ro

Điều kiện Tiền thưởng không ngừng:
 1. Promo-code cho việc nhận tiền thưởng: NonStopBonus
 2. Mã khuyến mãi có thể được kích hoạt khi một khoản tiền ít nhất là $ 100 đã được thực hiện. Để kích hoạt các mã khuyến mãi, nhập nó vào trường tương ứng khi thực hiện một khoản tiền gửi.
 3. Các mã chỉ có hiệu lực đối với các tài khoản giao dịch khi nó đã được kích hoạt. Mỗi khách hàng có thể kích hoạt các mã code trên tài khoản giao dịch của mình khi thực hiện một khoản tiền gửi.
 4. CENT, tài khoản CLASSIC có thể tham gia vào các "Non-stop Bonus" khuyến mãi.
 5. Tiền thưởng 30% cho mỗi khoản tiền nạp từ $ 100 được thực hiện trong 24 giờ đầu tiên sau khi tài khoản đã được mở.
 6. Tiền thưởng 15% cho mỗi khoản tiền nạp từ 100 $ sau khi hết hạn 24 giờ đầu tiên sau khi tài khoản đã được mở sẽ được trả vào tài khoản này.
 7. Các tài khoản mở qua Pips lại hệ thống và tài khoản ECN không được tham gia chương trình khuyến mãi này.
 8. Một tài khoản giao dịch có thể tham gia chỉ trong một trong những loại xúc tiến LiteForex của.
 9. Thù lao đối tác (hoa hồng) cho IB sẽ không được thanh toán với các giao dịch có khối lượng được tính khi giao dịch bằng tiền bonus.
 10. Bonus sẽ không được chấp nhận khi khách hang dung chuyển tiền nội bộ chuyển giữa các tài khoản giao dịch.
 11. Khi một khách hàng rút tiền từ tài khoản của mình hoặc chuyển nội bộ vào tài khoản khác, số tiền bonus được giảm tương ứng với số dư tài khoản. LiteForex có quyền hủy bỏ bonus n
 12. Bất kỳ lợi nhuận thực hiện khi đầu tư có thể rút về ngay lập tức từ tài khoản.
 13. Tiền thưởng có giá trị trong 3 tháng kể từ ngày thanh toán tiền thưởng. Quỹ khen thưởng, gửi vào tài khoản giao dịch của bạn có thể được sử dụng trong giao dịch hoặc rút khỏi tài khoản trong thời gian này. Tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ sau khi kết thúc thời hạn nêu trên.
 14. Đối với các quỹ tiền thưởng được cộng vào số dư tài khoản, ít nhất 50 giao dịch với khối lượng ít nhất 30% số tiền thưởng được yêu cầu. Chỉ có các giao dịch đã được tiến hành sau khi thưởng đã được trả vào tài khoản sẽ được xem xét khi thêm các quỹ khen thưởng đối với cán cân tài khoản. Các ví dụ tính toán được đưa ra dưới đây:

  Số tiền nạp ($) Phần trăm bonus (%) Phần trăm bonus ($) 30% lots yêu cầu của quỹ*
  100 15 % $15 4,5
  500 15 % $75 22,5
  1000 30 % $300 90
  5000 30 % $1500 450
  10000 30 % $3000 900

  Vui lòng chú ý rằng:

  • * Khi tính tổng cộng khối lượng giao dịch CFDs NYSE on shares, khối lượng được nhân với 0,1.
  • ** Khối lượng là hơn 100 lần cho tài khoản Cent.
  • *** Chỉ có các giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng nguồn vốn của khách hàng với việc giảm trừ quỹ tín dụng sẽ được xem xét khi bổ sung tiền bonus credit vào tiền balance.

  Khi tính toán tổng khối lượng giao dịch, chúng tôi không xem xét:

 15. Để có thể rút tiền thưởng, kiểm tra xem các điều kiện nêu trên đã hoàn thành. Nếu đây là trường hợp, xin vui lòng gửi thư đến bonus@liteforex.com và bao gồm nội dung sau đây:

  Vui lòng xem xét đơn rút tiền thưởng của tôi. Các điều kiện khuyến mãi "Non-stop Bonus" đã được hoàn thành. Số tài khoản: ________ (gõ vào số tài khoản của bạn và loại tai khoản).

  Trong thời hạn 3 ngày làm việc tiếp theo yêu cầu, quản lý của chúng tôi sẽ kiểm tra các điều kiện được đáp ứng và sẽ gửi cho bạn một lá thư với kết quả xác minh. Trong trường hợp thỏa mãn, bạn sẽ có thể rút tiền ngay lập tức.

 16. Quỹ bonus có thể được sử dụng như một quỹ bổ sung. Giao dịch không thể được thực hiện trên quỹ này. Tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ nếu toàn bộ nguồn vốn tự có của khách hàng bị mất.*.
  * * Nếu bạn có một số dư tài khoản âm sau khi đóng một vị trí / một số vị trí, bạn luôn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi để sửa chữa nó.
 17. Credit Stop Out khi có các trường hợp sảy ra

  • Nếu yêu cầu ký quỹ để duy trì vị trí mở là thấp hơn số tiền của bonus, Credit Stop Out sẽ xảy ra ngay sau khi mức vốn giảm đến mức yêu cầu ký quỹ.
  • Nếu yêu cầu ký quỹ để duy trì vị trí mở cao hơn hoặc bằng với tổng phần trăm nhận bonus, Credit Stop Out sẽ xảy ra ngay sau khi mức vốn đạt đến phần trăm quỹ bonus, hoặc ngay sau khi equity đạt giá trị 20%.
  • Trạng thái hiện tại của tài khoản được kiểm soát bởi các máy chủ để đóng các vị trí bắt buộc trong trường hợp Credit Stop Out xảy ra. Credit Stop Out được thực hiện theo giá thị trường hiện tại trên cơ sở đầu tiên đến, đầu tiên phục vụ.
 18. LiteForex có quyền từ chối cung cấp bonus hoặc hủy bỏ bất cứ lúc nào và không có lý do hoặc có quyền hủy bỏ kết quả của bất kỳ giao dịch thực hiện bằng cách sử dụng bonus.
 19. Công ty LiteForex có quyền yêu cầu thêm thông tin nhận dạng của khách hàng. Nêú các khách hàng từ chối cung cấp thông tin hay các tài liệu để xác minh danh tính và địa chỉ của mình, LiteForex có quyền hủy bỏ tại bất kỳ khoản tbonus cũng như hủy bỏ kết quả của bất kỳ giao dịch thực hiện bằng cách sử dụng bonus.
 20. The accounts with this type of bonus cannot be registered in the social trading system as a trader’s accounts.
 21. Công ty LiteForex gia tăng số tiền thưởng trong các ngày nghỉ quốc gia như một món quà:

  • Từ 30% đến 35% đối với tiền gửi thực hiện trong vòng 24 giờ đầu tiên sau khi mở tài khoản;
  • Từ 15% đến 25% đối với tiền gửi thực hiện sau 24 giờ đầu tiên sau khi mở tài khoản.

  Lựa chọn ngày lễ và gia tăng tiền thưởng "Non-stop Celebration Bonus" sẽ có giá trị phụ thuộc hoàn toàn vào công ty LiteForex. khách hàng LiteForex có thể có được các thông tin về việc giới thiệu tiếp theo của chương trình khuyến mãi "Non-stop Celebration Bonus" trong phần Công ty => Tin tức, cũng như từ các bản tin chính thức của công ty.

 22. Công ty có quyền sửa các kết quả của các giao dịch của khách hàng nếu có nghi ngờ về các hoạt động "săn tiền thưởng" hoặc bất kỳ hành động gian lận khác như quỹ khen thưởng.
  Một phần của kết quả kinh doanh mà đã kiếm được bằng cách sử dụng các quỹ tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ. Một hoạt động không đủ giao dịch trong tài khoản, chẳng hạn như thực hiện một lệnh lớn hoặc một số ngành nghề của khối lượng thấp hơn thực hiện ở mức tương tự và ở gần thời, đại diện cho một nhánh của một thương mại lớn thành nhỏ hơn, có thể phục vụ như là một lý do để sửa đổi các kết quả. Như một quy luật, không có lịch sử giao dịch đầy đủ trong tài khoản đó. Trong trường hợp phát hiện các giao dịch như vậy, Công ty có thể hủy bỏ tiền thưởng bất cứ lúc nào và không cần thông báo sơ bộ.
 23. LiteForex có quyền sửa đổi các điều kiện khuyến mãi của "30% + 15" bất cứ lúc nào và không có thông báo đặc biệt.
 24. Các điều kiện tiền thưởng sẽ được coi như được chấp nhận bởi các khách hàng ngay sau khi tiền thưởng được ghi có vào tài khoản giao dịch của khách hàng.

* Dịch vụ chỉ dành cho khách hàng của LiteForex Investments Limited (Marshall Islands)

Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi