Ngôn ngữ chính thức của công ty là tiếng Anh. Để có mô tả đầy đủ hơn về hoạt động của Công ty, vui lòng truy cập phiên bản tiếng Anh của trang web. thông tin được dịch sang các ngôn ngữ khác tiếng Anh chỉ nhằm mục đích thông tin và không có hiệu lực pháp luật, Công ty không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cung cấp bằng các ngôn ngữ khác.

LiteForex Investments Limited tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân. Chúng tôi đánh giá mối quan hệ của chúng tôi với bạn và chúng tôi tự hào trong việc duy trì sự trung thành và tôn trọng với từng khách hàng bằng cách cung cấp cho bạn sự bảo mật. Các điều khoản của thông báo này áp dụng cho các khách hàng cũ cũng như khách hàng hiện tại của chúng tôi. Chúng tôi vui lòng yêu cầu bạn đọc thông tin sau.

1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Chính sách Bảo mật hiện tại là một phần không thể tách rời của gói tài liệu công khai, theo đó LiteForex Investments Limited chính thức đại diện bởi các Đối tác Chi nhánh của mình (sau đây gọi là Công ty) cung cấp các dịch vụ khác nhau (bao gồm dịch vụ có tính chất tài chính và thông tin,v.v...) cho khách hàng.

1.2. Bằng cách chọn các dịch vụ của Công ty, Khách Hàng hoàn toàn đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của các tài liệu công khai. Tương tự như vậy đối với các tương tác giữa Khách hàng và Công ty, trong thời gian hoạt động giao dịch và đầu tư được thực hiện, các tài liệu thông tin được sử dụng, thanh toán và chuyển khoản được sắp xếp, v.v ... Nếu khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều kiện nào của gói tài liệu công khai, anh ấy/cô ấy nên ngừng tất cả các tương tác với Công ty. Trong trường hợp Khách Hàng xem xét các điều kiện của Chính sách Bảo mật hiện tại không thể chấp nhận vì bất kỳ lý do nào đó, họ sẽ ngừng tất cả các tương tác với Công ty, bao gồm cả chấm dứt tất cả các hoạt động tài chính được tiến hành với hòa giải của Công ty.

1.3. Chính sách bảo mật hiện tại được công bố một trong những nguyên tắc quan trọng nhất mà Công ty áp dụng khi cung cấp các dịch vụ cho Khách hàng của mình. Công ty tôn trọng quyền của mỗi cá nhân và đơn vị pháp lý vì sự riêng tư không phụ thuộc vào việc họ là hay là Khách hàng của Công ty, cũng như những người chỉ có ý định tương tác với Công ty. Các điều kiện của Chính sách bảo mật hiện tại áp dụng cho các khách hàng cũ, hiện tại và tương lai của Công ty. Một trong những ưu tiên quan trọng nhất của Công ty là mối quan hệ giữa Công ty và khách hàng. Công ty duy trì lòng trung thành và tôn trọng đối với từng Khách hàng riêng lẻ, và cấp cho mỗi Khách hàng hoàn hảo an ninh và bảo mật.

1.4. Trong Chính sách bảo mật hiện tại, các thuật ngữ cơ bản và định nghĩa được sử dụng:

1.4.1 Bảo mật (thông tin bí mật) là một quyền hợp pháp của cá nhân hoặc đơn vị pháp lý cho việc không tiết lộ thông tin cá nhân hoặc cá nhân (dữ liệu) hoặc thông tin được phân loại thương mại. Trong mối quan hệ giữa Công ty và Khách hàng, sự riêng tư có nghĩa là cam kết của Công ty để bảo vệ và đảm bảo không tiết lộ thông tin khách hàng mà Công ty thu được trong khi cung cấp dịch vụ cho Khách hàng.

1.4.2 Thông tin cá nhân (riêng tư) của Khách hàng - thông tin mô tả, xác định hoặc xác minh Khách hàng hoặc tiết lộ một số chi tiết về tính cách, điều kiện tài chính và sở thích của mình. Một định nghĩa chi tiết hơn về thuật ngữ này có thể được tìm thấy trong văn bản của Chính sách Bảo mật hiện hành. Chính sách bảo mật là một biện pháp phức tạp, các thủ tục và hành động nhằm đảm bảo thu thập đầy đủ, chính xác và xác thực thông tin liên quan đến Khách hàng và bảo vệ thông tin này cũng như trao đổi thông tin này với các cơ quan chính phủ theo các quy định hiện hành , và các điều kiện của Chính sách Bảo mật hiện tại.

2. THÔNG TIN CÁ NHÂN

2.1. Khi Khách hàng áp dụng hoặc duy trì tài khoản trực tiếp hoặc demo với Công ty, Công ty sẽ thu thập thông tin cá nhân về Khách hàng vì mục đích kinh doanh, chẳng hạn như đánh giá nhu cầu tài chính của Khách hàng, xử lý các yêu cầu và giao dịch của Khách hàng, thông báo cho Khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ mà có thể quan tâm đến anh ấy/cô ấy, và cung cấp dịch vụ có hiệu quả và chất lượng cho Khách hàng. Thông tin như vậy có thể là các loại sau:

2.1.1. Thông tin đăng ký - thông tin được cung cấp bởi Khách hàng trên các mẫu đơn và các tài liệu khác (kể cả tài liệu điện tử). Điều này bao gồm: tên, họ, tên người bảo trợ, thông tin liên lạc (địa chỉ bưu điện, số điện thoại, e-mail, v.v...), ngày sinh, nghề nghiệp, tài sản và thu nhập.

2.1.2. Thông tin giao dịch - thông tin về giao dịch giữa Khách hàng và Công ty, hoặc giữa Khách hàng và các Đối tác trực thuộc của Công ty, cũng như thông tin về các giao dịch (đơn phương hoặc song phương) giữa Khách hàng và Công ty. Các ví dụ bao gồm Số dư tài khoản khách hàng, hoạt động kinh doanh (đầu tư), yêu cầu của khách hàng và phản hồi của Công ty, bao gồm các văn bản của thư hoặc tệp nhật ký trong các hệ thống nhắn tin đã sử dụng. Trong Chính sách bảo mật hiện tại, thuật ngữ "Đối tác được Liên kết của Công ty" đề cập đến các tổ chức do Công ty sở hữu hoặc điều hành, cũng như các tổ chức sở hữu một phần tài sản của Công ty.

2.1.3. Thông tin xác minh - thông tin cần thiết để xác minh danh tính của Khách hàng như hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe (hoặc các điều khoản liên kết trong trường hợp Khách hàng là một đơn vị pháp lý). Các ví dụ cũng bao gồm thông tin mà Công ty nhận được từ các hồ sơ công khai, chẳng hạn như các văn phòng cho vay, các cơ quan thông tin và các địa chỉ địa chỉ hoặc từ các đơn vị khác không liên kết với Công ty. Chính sách Chống Rửa tiền yêu cầu Công ty thu thập thông tin và có hành động cần thiết để ngăn chặn việc chuyển đổi và hợp pháp hoá các khoản tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp. Trong một số trường hợp Công ty có quyền yêu cầu một tài liệu tiết lộ các nguồn tiền.

2.1.4. Thông tin về đăng ký - thông tin như tín hiệu, cảnh báo, danh mục tin tức và đăng ký giá.

2.2. Công ty không thu thập hoặc lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ của bất kỳ khách hàng nào trong cơ sở dữ liệu.

2.3. Trên đây là không bao gồm. Công ty có quyền yêu cầu các thông tin khác từ Khách hàng trong trường hợp cần thiết để tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

3. GIỚI THIỆU "COOKIES"

3.1. Cookie là các tệp tin nhỏ chứa thông tin mà một máy chủ Web (trang web) sử dụng để theo dõi khách truy cập. Công ty có thể thiết lập và truy cập cookie trên máy tính Khách hàng, để đánh giá các quảng cáo và khuyến mãi nào thu hút người dùng đến trang Web của Công ty. Công ty (hoặc bất kỳ bộ phận nào của họ) có thể sử dụng cookie để đánh giá khách hàng quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của Công ty, và theo dõi các hoạt động của Khách hàng trên máy chủ Web (trang web). Thông tin do Công ty thu thập và chia sẻ với các Đối tác Trực thuộc là ẩn danh và không thể nhận dạng cá nhân.

4. CÔNG NGHỆ BẢO MẬT

4.1. Công ty sử dụng công nghệ mã hóa Secure Socket Layer (SSL) để bảo vệ thông tin nhất định do Khách hàng của mình gửi. Công nghệ này bảo vệ khách hàng khỏi việc bị người khác chặn thông tin của mình ngoài Công ty trong khi nó đang được truyền đi. Công ty nỗ lực để đảm bảo rằng các máy chủ Web (trang web) của họ được an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn ngành. Công ty cũng sử dụng các biện pháp bảo vệ khác như firewall, hệ thống xác thực (ví dụ: mật khẩu và số nhận dạng cá nhân) và truy cập cơ chế kiểm soát để kiểm soát việc truy cập trái phép vào hệ thống và dữ liệu.

4.2. Công ty có quyền lựa chọn công nghệ và phương pháp bảo vệ dữ liệu theo ý của mình và hợp tác trong lĩnh vực này với các nhà thầu có vẻ như là đáng tin cậy đối với Công ty.

4.3. Theo các khuyến cáo của Hội đồng Tiêu chuẩn An toàn Ngành Thanh toán Thẻ Thanh toán, chi tiết thẻ khách hàng được bảo vệ bằng mã hóa Lớp vận chuyển - TLS 1.2 và lớp ứng dụng với thuật toán AES và chiều dài khóa 256 bit.

5. CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN KẾT CỦA CÔNG TY

5.1. Công ty có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng được mô tả ở trên với các công ty thành viên nhằm mục đích kinh doanh, chẳng hạn như phục vụ các tài khoản của Khách Hàng và thông báo cho họ về các sản phẩm và dịch vụ mới theo luật pháp hiện hành.

5.2. Các đối tác liên kết có thể truy cập thông tin cá nhân của Khách hàng theo yêu cầu của Công ty và được chấp thuận bắt buộc bởi Khách hàng cá nhân. Mọi quyền truy cập vào thông tin cá nhân của Khách hàng bởi đối tác liên kết được ghi lại trong bản ghi, có sẵn để xem bởi Khách hàng. Nhật ký này bao gồm: thời gian, tên của đối tác và loại thông tin tìm kiếm.

6. CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI CÁC BÊN THỨ BA

6.1. Công ty không tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba, trừ khi được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Việc tiết lộ bên thứ ba có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin đó với Đối tác Không liên kết của Công ty thực hiện các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho Tài khoản Khách hàng hoặc tạo thuận lợi cho Giao dịch Khách hàng với Công ty, bao gồm cả những dịch vụ cung cấp tư vấn chuyên nghiệp, luật pháp hoặc kế toán cho Công ty. Các Đối tác Không liên kết hỗ trợ Công ty cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng được yêu cầu duy trì tính bảo mật của thông tin đó trong chừng mực mà họ nhận được và chỉ sử dụng thông tin cá nhân này trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó và chỉ cho mục đích mà Công ty đưa ra.

6.2. Công ty cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng cho các bên thứ ba để thực hiện các hướng dẫn của Khách hàng hoặc theo sự đồng ý rõ ràng của Khách hàng. Công ty cũng thông báo cho khách hàng của mình rằng nó sẽ không bao giờ bán, đặt tại cơ sở tạm thời vì mục đích tiền thù lao, phân phối hoặc phổ biến thông tin cá nhân của Khách hàng trong bất kỳ trường hợp nào.

7. THỦ TỤC QUY ĐỊNH

7.1. Trong những trường hợp hạn chế, Công ty có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba theo sự chấp thuận của pháp luật và các quy định áp dụng hoặc tuân thủ. Công ty có thể tiết lộ thông tin cá nhân để hợp tác với các cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật tuân thủ trát đòi hoặc các yêu cầu chính thức khác và khi cần thiết để bảo vệ quyền hoặc tài sản của Công ty.

7.2. Trừ khi được mô tả trong Chính sách Bảo mật hiện tại, Công ty sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ mục đích nào khác trừ khi Công ty mô tả thông tin đó sẽ được sử dụng như thế nào vào thời điểm Khách hàng tiết lộ nó hoặc nếu Công ty nhận được sự cho phép rõ ràng của Khách hàng.

Công ty có quyền sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng trong các trường hợp khác ngoài được mô tả trong Chính sách Bảo mật hiện tại nếu được nêu rõ tại thời điểm Khách hàng tiết lộ thông tin hoặc khi Công ty nhận được sự cho phép rõ ràng của Khách hàng.

8. OPT OUT

8.1. Khách hàng có thể từ chối cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào mà Công ty có thể yêu cầu. Tuy nhiên, việc không làm như vậy có thể dẫn đến việc Công ty không thể mở hoặc duy trì tài khoản hoặc cung cấp các dịch vụ khác cho Khách hàng.

Trong khi Công ty cố gắng hết sức để đảm bảo rằng các dịch vụ, cung cấp cho khách hàng là dựa trên thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật về họ, Khách hàng có thể giúp đỡ đáng kể trong việc này bằng cách thông báo ngay cho Công ty khi có thay đổi thông tin cá nhân của mình.

8.2. Nếu Khách hàng không muốn tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho các bên thứ ba như được mô tả trong Chính sách Bảo mật hiện hành, họ nên liên lạc với Công ty thông qua hình thức liên hệ cụ thể.

9. Sửa đổi

9.1. Công ty có quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật hiện hành. Đặc biệt, điều này có thể xảy ra trong các trường hợp không được mô tả trực tiếp hoặc gián tiếp trong các ấn bản hiện tại của Chính sách Bảo mật, hoặc nếu một quy tắc hoặc luật vượt qua yêu cầu sửa đổi hoặc bổ sung như vậy.

9.2. Thủ tục điều chỉnh:

9.2.1 Nếu sửa đổi và/hoặc bổ sung được thực hiện, Công ty sẽ thông báo cho khách hàng về sự kiện này bằng cách đăng thông báo có liên quan lên trang web chính thức của Công ty và gửi một thông báo có liên quan qua hệ thống thư nội bộ.

9.2.2 Đăng tải các thông báo có liên quan trên Trang web Công ty và gửi tin nhắn qua thư nội bộ được coi là Chính sách Bảo mật Khách hàng đầy đủ của các sửa đổi, cho dù Khách hàng đọc và hiểu một văn bản tương ứng hoặc bỏ qua nó.

9.2.3 Tài liệu sửa đổi có hiệu lực sau 5 (năm) teo ngày thiên văn đầy đủ (120 giờ) sau khi công bố thông báo trên trang Web của Công ty, trước thời điểm này thông báo chỉ có tính chất thông tin.

9.2.4 Tài liệu sửa đổi áp dụng ngay cho bất kỳ tài khoản nào đã đăng ký sau khi công bố (không phân biệt các tài khoản khác đã đăng ký trước đó mà chủ sở hữu có thể sở hữu). Tài liệu sửa đổi áp dụng cho các tài khoản giao dịch đã được đăng ký trước ngày văn bản nói trên có hiệu lực.

9.2.5 Trong trường hợp áp dụng luật pháp, đòi hỏi phải có sự sửa đổi và/hoặc bổ sung tương ứng với Chính sách bảo mật hiện hành thì luật pháp sẽ được áp dụng ngay sau ngày hiệu lực của đạo luật có liên quan, được thực hiện hay không. Các quy định của Chính sách Bảo mật hiện hành mâu thuẫn với luật hoặc luật mới được đưa ra trở nên vô hiệu sau khi những sửa đổi tương ứng với văn bản nói trên có hiệu lực.

10. CHẤP NHẬN CÁC THÔNG BÁO ĐIỀU KIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

10.1. Là Khách hàng của Công ty và tích cực sử dụng các dịch vụ của mình (bao gồm dịch vụ môi giới và dịch vụ thông tin), phần mềm và/hoặc phần cứng cho phép thực hiện các hoạt động chuyên nghiệp trên thị trường tài chính, tôi chấp nhận Chính sách Bảo mật được mô tả trong Thông báo này.

10.2. Tôi đồng ý với tất cả các điều khoản (các khoản, các phần) của tất cả các tài liệu do Công ty tuyên bố công khai trong suốt thời gian sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Công ty và trong trường hợp không đồng ý, tôi sẽ ngay lập tức ngừng sử dụng các dịch vụ của Công ty.