Ngôn ngữ chính thức của công ty là tiếng Anh. Đối với một mô tả đầy đủ hơn về hoạt động của Công ty, vui lòng truy cập phiên bản tiếng Anh của trang web. Thông tin dịch sang các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh chỉ dành cho mục đích thông tin và không có hiệu lực pháp luật, Công ty không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin được cung cấp trong các ngôn ngữ khác.

LiteForex Investments Limited tôn trọng quyền của mỗi cá nhân riêng tư. Chúng tôi đánh giá mối quan hệ của chúng tôi với bạn, và chúng tôi tự hào trong việc duy trì lòng trung thành và sự tôn trọng với từng khách hàng bằng cách cung cấp cho bạn bảo mật. Các quy định của thông báo này áp dụng đối với khách hàng cũ cũng như khách hàng hiện tại của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu bạn đọc những thông tin sau đây.

1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Chính sách bảo mật hiện nay là một phần không thể thiếu trong gói tài liệu công cộng, theo đó LiteForex Investments Limited đã chính thức được đại diện bởi Affiliated Đối tác của nó (hereinafter referred to as the Company), cung cấp dịch vụ khác nhau (including services of financial and informational nature, etc.) để khách hàng của mình.

1.2. Bằng cách lựa chọn các dịch vụ của Công ty, khách hàng hoàn toàn đồng ý tất cả các điều khoản và điều kiện của các tài liệu công cộng. Điều tương tự cũng áp dụng đối với sự tương tác giữa khách hàng và Công ty, trong đó các hoạt động kinh doanh và đầu tư được thực hiện, tài liệu thông tin khác nhau được sử dụng, thanh toán và chuyển được bố trí, vv nên khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều kiện của gói tài liệu công cộng, cô/anh ta nên chấm dứt tất cả các tương tác với Công ty. Trong trường hợp khách hàng xét thấy các điều kiện của chính sách bảo mật hiện nay không thể chấp nhận vì bất cứ lí do gì, cô ấy/anh ấy sẽ chấm dứt tất cả các tương tác với Công ty, bao gồm chấm dứt tất cả các hoạt động tài chính được thực hiện với hòa giải ty.

1.3. Chính sách bảo mật hiện nay tuyên bố một trong những nguyên tắc quan trọng nhất mà Công ty sau khi cung cấp các dịch vụ cho khách hàng của mình. Công ty tôn trọng các quyền của mọi đơn vị cá nhân và pháp lý cho sự riêng tư không phân biệt con người họ hay không là khách hàng của Công ty, cũng như những người chỉ có ý định để tương tác với Công ty. Các điều kiện Chính sách bảo mật hiện nay cũng được áp dụng cho khách hàng trước đây, hiện tại và tương lai của Công ty. Một trong những ưu tiên quan trọng nhất của Công ty là mối quan hệ giữa Công ty và khách hàng của mình. Công ty duy trì lòng trung thành và sự tôn trọng đối với mỗi khách hàng cá nhân, và ban cho mỗi khách hàng bảo mật hoàn hảo và bảo mật.

1.4. Trong Chính sách bảo mật hiện các điều khoản và định nghĩa cơ bản sau đây được sử dụng:

1.4.1 Bảo mật (confidential information) là một quyền hợp pháp của một cá nhân hay một đơn vị pháp lý cho người không tiết lộ thông tin cá nhân hoặc riêng (dữ liệu) hoặc các thông tin đó là mật thương mại. Trong mối quan hệ giữa Công ty và khách hàng, sự riêng tư là cam kết của Công ty để bảo vệ và đảm bảo không tiết lộ thông tin khách hàng đã đạt được của Công ty, trong khi làm dịch vụ cho khách hàng.

1.4.2 Cá nhân (private) thông tin của khách hàng - thông tin đặc trưng, ​​xác định hoặc thẩm tra các khách hàng hoặc tiết lộ một số chi tiết của/cá tính của mình, điều kiện tài chính và sở thích. Một định nghĩa chi tiết hơn về thuật ngữ này có thể được tìm thấy trong các văn bản của Chính sách bảo mật hiện nay. Privacy Policyis một biện pháp phức tạp, thủ tục và hành động để đảm bảo thu thập thông tin đầy đủ, chính xác và đáng tin cậy liên quan đến khách hàng, và bảo vệ các thông tin này, cũng như việc trao đổi thông tin này với các cơ quan chính phủ (regulatory) theo quy định của pháp luật hiện hành và các điều kiện của chính sách bảo mật hiện nay.

2. THÔNG TIN CÁ NHÂN

2.1. Khi khách hàng áp dụng cho hoặc duy trì một tài khoản trực tiếp hoặc giới thiệu với Công ty, Công ty thu thập thông tin cá nhân về khách hàng cho mục đích kinh doanh, chẳng hạn như đánh giá nhu cầu tài chính của khách hàng, xử lý yêu cầu và giao dịch của khách hàng, thông báo cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ mà có thể quan tâm đến anh/cô ấy, và cung cấp dịch vụ hiệu quả và chất lượng cho khách hàng. Những thông tin này có thể có các loại sau đây:

2.1.1. Thông tin đăng ký - thông tin được cung cấp bởi khách hàng về mẫu đơn và các tài liệu khác (including electronic documents). Điều này bao gồm: tên, họ, tên thuộc về họ trong gia đình, thông tin liên lạc (postal address, telephone number, e-mail, etc.), ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, tài sản và thu nhập.

2.1.2. Thông tin giao dịch - thông tin về giao dịch giữa khách hàng và Công ty, hoặc giữa các khách hàng và các đối tác có liên của Công ty, cũng như các thông tin về thông tin liên lạc (unilateral or bilateral) giữa khách hàng và Công ty. Ví dụ như số dư tài khoản của khách hàng, hoạt động kinh doanh (investing), yêu cầu khách hàng và các câu trả lời Công ty, bao gồm cả các văn bản của các thư hoặc đăng nhập tập tin trong hệ thống tin nhắn qua sử dụng. Trong Chính sách bảo mật hiện nay, thuật ngữ "Affiliated Partners of the Company" đề cập đến các tổ chức thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi Công ty, cũng như các tổ chức sở hữu một phần tài sản Công ty.

2.1.3. Thông tin xác minh - thông tin cần thiết để xác minh danh tính của khách hàng như một giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu (or articles of association in case the Client is a legal unit). Ví dụ này cũng bao gồm các thông tin nhận được bởi Công ty từ hồ sơ công cộng, chẳng hạn như văn phòng cho vay, các cơ quan thông tin và văn phòng địa chỉ hoặc từ các đơn vị khác không liên kết với Công ty. Chống rửa tiền chính sách đòi hỏi Công ty để thu thập thông tin và có những hành động cần thiết để ngăn chặn sự biến đổi và hợp pháp hóa (or articles of association in case the Client is a legal unit) tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp. Trong một số trường hợp Công ty có quyền yêu cầu một tài liệu tiết lộ các nguồn tiền.

2.1.4. Thông tin về đăng ký - thông tin như tín hiệu, cảnh báo, loại tin tức và đăng ký giá.

2.2. Công ty không thu thập hoặc lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ của bất kỳ khách hàng nào trong cơ sở dữ liệu.

2.3. Ở trên là không toàn diện. Công ty có quyền yêu cầu các thông tin khác từ các khách hàng trong trường hợp đó là cần thiết cho việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Giới thiệu về "COOKIES"

3.1. Cookies là những tập tin nhỏ chứa thông tin rằng một máy chủ web (site) sử dụng để theo dõi các du khách. Công ty có thể thiết lập và truy cập các tập tin cookie trên máy tính của khách hàng, để đánh giá các quảng cáo và các chương trình khuyến mãi thu hút người dùng đến trang web của Công ty. Công ty (or any of its divisions) có thể sử dụng cookie để đánh giá lợi ích khách hàng các sản phẩm và dịch vụ của Công ty, và để theo dõi hoạt động của khách hàng trên máy chủ web của mình (site). Các thông tin được thu thập bởi Công ty và chia sẻ với Affiliated Đối tác của nó là vô danh và không mang tính chất cá nhân.

4. CÔNG NGHỆ AN TOÀN

4.1. Công ty sử dụng công nghệ mã hóa Secure Socket Layer (SSL) để bảo vệ thông tin nhất định do khách hàng của mình. Công nghệ này giúp bảo vệ khách hàng khỏi phải/thông tin của mình bị chặn bởi bất cứ ai khác ngoài Công ty, trong khi nó đang được truyền đi. Công ty làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng máy chủ web của mình (sites) là an toàn và rằng họ đáp ứng tiêu chuẩn công nghiệp. Công ty còn sử dụng những biện pháp bảo vệ khác như tường lửa, hệ thống xác thực (e.g., passwords and personal identification numbers) và các cơ chế kiểm soát truy cập để kiểm soát truy cập trái phép vào hệ thống và dữ liệu.

4.2. Công ty có quyền lựa chọn các công nghệ và phương pháp bảo vệ dữ liệu theo quyết định riêng của mình, và hợp tác trong lĩnh vực này với các nhà thầu mà có thể tin cậy cho Công ty.

4.3. Theo các khuyến cáo của Hội đồng Tiêu chuẩn An toàn Ngành Thanh toán Thẻ Thanh toán, chi tiết thẻ khách hàng được bảo vệ bằng mã hóa Lớp vận chuyển - TLS 1.2 và lớp ứng dụng với thuật toán AES và chiều dài khóa 256 bit.

5. CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN KẾT CỦA CÔNG TY

5.1. Công ty có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng mô tả ở trên với các chi nhánh của mình cho mục đích kinh doanh, chẳng hạn như phục vụ các tài khoản của khách hàng và thông báo cho ông/bà về các sản phẩm và dịch vụ mới, như luật pháp cho phép.

5.2. Các đối tác liên kết có thể truy cập thông tin cá nhân khách hàng khi đến yêu cầu Công ty và chính bắt buộc các khách hàng cá nhân. Mỗi quyền truy cập vào thông tin cá nhân của khách hàng bởi các đối tác liên kết được ghi lại trong một bản ghi, có thể được xem bởi các khách hàng. log này bao gồm: thời gian, tên của một đối tác và các loại hình thông tin tìm kiếm.

6. CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI CÁC BÊN THỨ BA

6.1. Công ty không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba, trừ trường hợp được mô tả trong Chính sách bảo mật này. thuyết minh của bên thứ ba có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin đó với Non-Affiliated Đối tác của Công ty thực hiện các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các tài khoản khách hàng hoặc tạo điều kiện giao dịch khách hàng với Công ty, bao gồm cả những người cung cấp, hoặc tư vấn kế toán chuyên nghiệp, pháp lý cho Công ty. Không liên kết đối tác mà hỗ trợ Công ty trong việc cung cấp dịch vụ cho các khách hàng được yêu cầu duy trì tính bảo mật của thông tin đó đến mức mà họ nhận được nó, và sử dụng thông tin cá nhân này chỉ có trong quá trình cung cấp dịch vụ như vậy, và chỉ cho mục đích mà Công ty mệnh lệnh.

6.2. Công ty cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba để thực hiện đầy đủ các hướng dẫn khách hàng hoặc theo sự đồng ý của khách hàng. Công ty cũng thông báo cho khách hàng của mình rằng nó sẽ không bao giờ bán, địa điểm tại xử lý tạm thời trên cơ sở mức thù lao, phân phối hoặc phổ biến các thông tin cá nhân của khách hàng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

7. CÔNG BỐ QUY ĐỊNH

7.1. Trong những trường hợp hạn chế, Công ty có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba được cho phép bởi, hoặc để tuân thủ pháp luật và các quy định hiện hành. Công ty có thể tiết lộ những thông tin cá nhân để hợp tác với các cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật trong việc tuân thủ các trát lệnh hoặc yêu cầu chính thức khác, và khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi của Công ty.

7.2. Trừ trường hợp như được mô tả trong Chính sách bảo mật hiện nay, Công ty sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ mục đích nào khác trừ khi Công ty mô tả như thế nào thông tin đó sẽ được sử dụng tại thời điểm khách hàng tiết lộ nó, hoặc nếu Công ty nắm được sự cho phép của khách hàng.

Công ty có quyền sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trong các trường hợp không được mô tả trong Chính sách bảo mật hiện tại nếu nói rõ ràng tại thời điểm thông tin được tiết lộ bởi các khách hàng hoặc khi Công ty nhận được sự cho phép của khách hàng.

8. KHÔNG THAM GIA

8.1. Các khách hàng có thể từ chối cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân mà Công ty có thể yêu cầu. Tuy nhiên, nếu không làm như vậy có thể dẫn đến việc Công ty không có khả năng mở hoặc duy trì một tài khoản hoặc cung cấp các dịch vụ khác cho khách hàng

Trong khi công ty làm cho mọi nỗ lực để đảm bảo rằng các dịch vụ, cung cấp cho khách hàng của nó được dựa trên chính xác, đầy đủ và cập nhật thông tin về họ, khách hàng có thể giúp đáng kể trong lĩnh vực này bằng cách kịp thời thông báo cho Công ty khi có những thay đổi thông tin cá nhân của anh ấy/cô ấy.

8.2. Nếu khách hàng không muốn có thông tin cá nhân của mình tiết lộ cho các bên thứ ba như mô tả trong Chính sách bảo mật hiện nay, ông/bà nên liên hệ với công ty thông qua hình thức liên lạc cụ thể.

9. SỬA ĐỔI

9.1. Công ty bảo lưu quyền thực hiện các sửa đổi chính sách bảo mật hiện nay. Đặc biệt, điều này có thể xảy ra trong các trường hợp không được mô tả trực tiếp hoặc gián tiếp trong phiên bản hiện tại của các chính sách bảo mật, hoặc nếu một quy tắc hay luật đi mà đòi hỏi như một sửa đổi hoặc bổ sung.

9.2. thủ tục Amendatory:

9.2.1 Có nên sửa đổi và/hoặc bổ sung được thực hiện, Công ty sẽ thông báo cho các khách hàng của thực tế này bằng cách gửi thông báo có liên quan trên trang web chính thức của Công ty và gửi tin nhắn liên quan thông qua hệ thống mail nội bộ.

9.2.2 Đăng thông báo có liên quan trên trang web của công ty và gửi tin nhắn qua thư nội bộ được coi là đầy đủ Chính sách khách hàng bảo mật về việc sửa đổi, cho dù khách hàng đọc và hiểu một văn bản tương ứng hoặc bỏ qua nó.

9.2.3 Các tài liệu sửa đổi có hiệu lực sau 5 (five) ngày đầy đủ thiên văn (120 hours) sau công bố thông báo trên trang web công ty, trước thời điểm này thông báo chỉ có tính chất thông tin.

9.2.4 Các tài liệu được sửa đổi ngay lập tức áp dụng cho bất kỳ tài khoản đăng ký sau khi nó được công bố (irrespective of other accounts registered earlier, which its holder may possess). Các tài liệu sửa đổi áp dụng cho tài khoản giao dịch đã được đăng ký trước để ngày các tài liệu trong câu hỏi đã có hiệu lực.

9.2.5 Trong trường hợp đó một nguyên tắc của pháp luật được giới thiệu, trong đó đòi hỏi một sự sửa đổi tương ứng và/hoặc bổ sung các chính sách bảo mật hiện nay, sau đó các quy tắc của pháp luật được áp dụng ngay lập tức sau ngày hiệu lực của hành động định có liên quan, cho dù việc sửa đổi cần thiết là làm hay không. Quy định của Chính sách Bảo mật hiện trái với các quy tắc mới được giới thiệu hoặc pháp luật không còn giá trị một lần sửa đổi tương ứng với các tài liệu nói trên có hiệu lực.

10. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KIỆN THÔNG BÁO CỦA KHÁCH HÀNG

10.1. Là khách hàng của Công ty, và chủ động sử dụng dịch vụ của mình (including brokerage services and information services), phần mềm và/hoặc phần cứng cho phép để thực hiện các hoạt động chuyên nghiệp trong các thị trường tài chính, tôi chấp nhận Chính sách bảo mật được mô tả trong Thông báo này.

10.2. Tôi đồng ý với tất cả các quy định (clauses, sections) của tất cả các tài liệu công khai báo của Công ty trong suốt thời gian sử dụng của bất kỳ dịch vụ của Công ty, và trong trường hợp không đồng ý, tôi sẽ ngay lập tức ngừng sử dụng dịch vụ của Công ty.