Một cơ hội độc nhất để mở văn phòng của LiteForex tại thành phố của bạn. Vận hành văn phòng khu vực của LiteForex và kiếm được thu nhập ổn định.

đại diện khu vực

"Regional representative" chương trình LiteForex Tận dụng lợi thế của một cơ hội duy nhất để đại diện cho các công ty trong khu vực của bạn và quản lý các văn phòng địa phương của bạn.
Nó hoạt động như thế nào
  1. Áp dụng để tham gia vào chương trình.
  2. Đăng ký hợp tác với LiteForex.
  3. Quảng bá dịch vụ LiteForex trong khu vực của bạn.
  4. Nhận thù lao của đại lý.
Bạn
Văn phòng địa phương
Đào tạo cho khách hàng
Hội thảo
Văn phòng cho nhà đầu tư
Thu nhập của đại diện khu vực

Thu nhập từ thù lao liên kết chuẩn là $15 từ mỗi giao dịch giới thiệu và 10% về thu nhập của các liên kết phụ và thanh toán bổ sung, số tiền được thảo luận riêng với đối tác.

10%
10%
10%
$15
$15
$15
$15
  • Toàn bộ các điều kiện tham gia các chương trình liên kết của chúng tôi được đặt ra trong Hiệp định liên kết.
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi