LiteForex Investments Limited (Marshall Islands)

Một cơ hội duy nhất để mở văn phòng LiteForex trong thành phố của bạn. Điều hành văn phòngLiteForex khu vực và kiếm được một thu nhập ổn định.

Đại diện khu vực

"Regional representative" chương trình LiteForex Tận dụng lợi thế của một cơ hội duy nhất để đại diện cho các công ty trong khu vực của bạn và quản lý các văn phòng địa phương của bạn.
Cách thức hoạt động
  1. Nộp đơn tham gia chương trình.
  2. Đăng ký hợp tác với LiteForex.
  3. Phát triển dịch vụ LiteForex trong khu vực của bạn.
  4. Nhận thù lao thu nhập.
Bạn
Văn phòng địa phương
Training cho khách hàng
Hội thảo
Văn phòng làm việc
Thu nhập của người đại diện khu vực

Thu nhập phát sinh từ thù lao liên kết giữa các ý kiến lên đến $15 từ mỗi thương mại giới thiệu và 10% trên thu nhập của các tiểu chi nhánh, và thanh toán bổ sung, số tiền đó được thảo luận riêng với các đối tác.

10%
10%
10%
$15
$15
$15
$15
  • Toàn bộ các điều kiện tham gia các chương trình liên kết của chúng tôi được đặt ra trong Hiệp định liên kết.
Dịch vụ chỉ dành cho khách hàng của LiteForex Investments Limited (Marshall Islands).
Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi