Kính gửi khách hàng,

Chúng tôi xin thông báo với các bạn, vì lợi ích tốt nhất của khách hàng của chúng tôi do việc áp dụng Thông tư 168 ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), đòn bẩy tối đa được cung cấp cho khách hàng cá nhân sẽ không vượt quá giới hạn 1:50 đặt làm mặc định.

Khách hàng mà đã vượt qua bài kiểm tra phù hợp của Công ty sẽ có một lựa chọn trong Hồ sơ của Khách hàng để yêu cầu thay đổi đòn bẩy mặc định cho cao hơn thông qua hoàn thành Mẫu yêu cầu đổi đòn bẩy. Công ty có quyền từ chối cung cấp đòn bẩy cao hơn hoặc có thể quyết định cung cấp đòn bẩy thấp hơn so với yêu cầu của Khách hàng, nếu Công ty quyết định rằng Khách hàng không có đủ kiến thức kinh doanh và kinh nghiệm và không thể hiểu được những rủi ro liên quan đến yêu cầu đòn bẩy .

Để ngăn chặn bạn khỏi những nguy cơ và tổn thất thêm nữa Liteforex (Europe) Limited Company đã thực hiện thêm dạng "Đòn bẩy thả nổi". Đòn bẩy thả nổi tự động điều chỉnh kích thước đòn bẩy tài khoản với khối lượng của các vị trí mở trên lệnh giao dịch.

Ví dụ, mức đòn bẩy tối đa của Liteforex (Europe) Limited là 1: 500. Đòn bẩy này áp dụng cho đến khi tổng khối lượng của các giao dịch mở là 1 000 000 USD trở xuống, khi tổng khối lượng của tất cả các giao dịch hiện tại vượt quá 1 000 000 USD, đòn bẩy cho các giao dịch mở tiếp theo sẽ giảm xuống còn 1: 400. Khi tổng khối lượng của tất cả các giao dịch hiện tại mở vượt quá 2 000 000 USD, đòn bẩy cho các ngành nghề mở tiếp theo xuống đến 1: 300 vv Để giữ vị trí khối lượng cao hơn, bạn cần nhiều margin hơn.

Các thay đổi tiếp theo về đỏn bẩy theo bảng dưới đây:

# Tổng khối lượng của lệnh mở (USD) Đòn bẩy
1 < 1 000 000 1:500
2 1 000 000 – 2 000 000 1:400
3 2 000 000 – 3 000 000 1:300
4 3 000 000 – 5 000 000 1:200
5 ≥ 5 000 000 1:50

Also, according to the legislation of KNF - Polish Financial Supervision Authority that came into force on 16th of July 2015 the maximum leverage offered by Liteforex (Europe) Ltd to individual clients living in Republic of Poland is set up to 1:100.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail: support@liteforex.eu

Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi