Phỏng vấn người thắng cuộc

Câu chuyện chiến thắng của những nhà giao dịch và đối tác thành công nhất của LiteForex
LiteForex Lucky Lottery
1st place
Giải thưởng
$1000
LiteForex Monthly Lucky Draw
1st place
Giải thưởng
Apple iPhone 8
Cuoc thi «New Year Promo 2016»
Giải nhất của giai đoạn 1
Giải thưởng
Apple iPad Air 2
128Gb Wi-Fi
Cuộc thi «New Year Promo 2016»
Giải nhất của giai đoạn 3
Giải thưởng
Apple MacBook
Pro 15
Cuộc thi «FMIS – MarathonBenin»
1st place
Giải thưởng
$1000
Cuộc thi “New Year Promo 2016”
1st place in the 2nd stage
Giải thưởng
Apple iPad Air 2
128Gb Wi-Fi
Cuộc thi «LF 10th Birthday Promo»
1st place in 1st stage
Giải thưởng
$2000
Cuộc thi «LF 10th Birthday Promo»
1st place in 3d stage
Giải thưởng
$6000
Cuộc thi «Successful Partner»
1st place
Giải thưởng
$1000
Best Trader
3rd place
Giải thưởng
600$
Best Trader
2nd place
Giải thưởng
1000$
Best Trader
1st place
Giải thưởng
1500$
EASTER contest
1st rank
Giải thưởng
$800 + PAMM $200
Thailand - Traders’ Marathon II
1st place
Giải thưởng
1500$ + PAMM account
Nigeria – Traders’ Marathon II
1st place
Giải thưởng
1500$ + PAMM account
Thailand - Traders’ Marathon
Giải nhất
Giải thưởng
700$ + PAMM
«Nigeria – Traders’ Marathon»
1st place
Giải thưởng
$700 + PAMM
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi