Phỏng vấn người thắng cuộc

Câu chuyện chiến thắng của những nhà giao dịch và đối tác thành công nhất của LiteForex
Cuoc thi «New Year Promo 2016»
Giải nhất của giai đoạn 1
Giải thưởng
Apple iPad Air 2
128Gb Wi-Fi
Cuộc thi «New Year Promo 2016»
Giải nhất của giai đoạn 3
Giải thưởng
Apple MacBook
Pro 15
Cuộc thi «FMIS – MarathonBenin»
1st place
Giải thưởng
$1000 USD
Cuộc thi “New Year Promo 2016”
1st place in the 2nd stage
Giải thưởng
Apple iPad Air 2
128Gb Wi-Fi
Cuộc thi «LF 10th Birthday Promo»
1st place in 1st stage
Giải thưởng
$2000 USD
Cuộc thi «LF 10th Birthday Promo»
1st place in 3d stage
Giải thưởng
$6000 USD
Cuộc thi «Successful Partner»
1st place
Giải thưởng
$1000 USD
Best Trader
3rd place
Giải thưởng
600$ USD
Best Trader
2nd place
Giải thưởng
1000$ USD
Best Trader
1st place
Giải thưởng
1500$ USD
EASTER contest
1st rank
Giải thưởng
$800 + PAMM $200 USD
Thailand - Traders’ Marathon II
1st place
Giải thưởng
1500$ + PAMM account USD
Nigeria – Traders’ Marathon II
1st place
Giải thưởng
1500$ + PAMM account USD
Thailand - Traders’ Marathon
Giải nhất
Giải thưởng
700$ + PAMM USD
«Nigeria – Traders’ Marathon»
1st place
Giải thưởng
$700 + PAMM USD
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi