Phòng dịch vụ khách hàng

Giờ làm việc:

09:00-09:00 (GMT + 2) (Thứ Hai đến thứ Sáu)

Email:

clients@liteforex.com

sồ điện thoại:

Điện thoại tới Nga miễn phí - 8-800-707-2963

Điện thoại tới Malaysia miễn phí - +60134987127

Điện thoại miễn phí tới Brazil - 0-800-095-9087

Điện thoại tới Peru miễn phí - 0800-54745 FREE

Điện thoại tới Tây Ban Nha miễn phí - 900-838595

Điện thoại tới Mexico miễn phí - 01-800-681-1849

Điện thoại miễn phí tới Argentina - 0800-333-1705 FREE

Điện thoại miễn phí tới Chilian - 1230-020-7774

Điện thoại miễn phí tới Columbian - 01800-518-2918

Điện thoại tới Canada miễn phí - 1-888-746-5619 FREE

Điện thoại tới Anh miễn phí - 0-808-189-1398

Dòng châu Âu +357-25-750-555


Địa chỉ nhà:

Liteforex (Europe) Ltd

(ex. Mayzus Investment Company Ltd)

124 Gladstonos Street,

The Hawk Building, 4th Floor, 3032

Limassol, Cyprus

Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi