Tỷ lệ ký quỹ giao dịch Hedge giảm xuống 0 trên server Classic

Kính thưa quý khách hàng!

Chúng tôi thông báo cho bạn về việc giảm tỷ lệ ký quỹ cho các tài khoản giao dịch trên server Classic. Kể từ ngày hôm nay, tỷ lệ ký quỹ giao dịch hedge cho các lệnh khóa sẽ bằng 0. Đã áp dụng tỷ lệ ký quỹ giao dịch hedge bằng 0 trên máy chủ ECN, chúng tôi tiếp tục giúp giao dịch của bạn trở nên thoải mái và có khả năng tạo ra lợi nhuận cao hơn.

Trân trọng,

LiteForex

Giảm tỷ lệ ký quỹ được bảo hiểm trên  Tài khoản Classic
Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi