Giờ giao dịch LiteForex sẽ được thay đổi từ 15.02.2019 đến 19.02.2019

Kính gửi Quý Khách hàng

Chúng tôi muốn thu hút sự chú ý của bạn vào lịch trình giao dịch trong Ngày Tổng thống Hoa Kỳ sắp tới 18 tháng 2 năm 2019.

Xin lưu ý rằng giờ giao dịch đối với một số công cụ sẽ bị ảnh hưởng:

Công cụ giao dịchThay đổi trong lịch biểu giao dịch
XAUUSDđóng từ 20:00 18/02/2019 – đến 01:00 19/02/2019
XAGUSDđóng từ 20:00 18/02/2019 – đến 01:00 19/02/2019
FDAXđóng từ 23:00 18/02/2019 – đến 01:02 19/02/2019
NI225đóng từ 20:00 18/02/2019 – đến 01:00 19/02/2019
FTSEđóng từ 23:00 18/02/2019 – đến 01:02 19/02/2019
YMđóng từ 20:00 18/02/2019 – đến 01:00 19/02/2019
SPXđóng từ 20:00 18/02/2019 – đến 01:00 19/02/2019
NQđóng từ 20:00 18/02/2019 – đến 01:00 19/02/2019
USCrudeđóng từ 20:00 18/02/2019 – đến 01:00 19/02/2019
CFD_NYSEđóng từ 23:00 15/02/2019 – đến 16:30 19/02/2019
CFD_NASDAQđóng từ 23:00 15/02/2019 – đến 16:30 19/02/2019

Thời gian của máy chủ GMT +2 được chỉ định tương ứng với thời gian trong nền tảng giao dịch. Vui lòng xem thông tin này khi giao dịch.

Các công cụ không được chỉ định trong bảng trên được giao dịch bình thường.

Tất cả thông tin chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và có thể thay đổi. Xin vui lòng cập nhật thường xuyên.

Trân trọng,

LiteForex

Thay đổi lịch biểu giao dịch trong Ngày lễ Tổng thống tại Hoa Kỳ
Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi