Các bảng đối tác liên kết mới và điều chỉnh trong Hợp Đồng Đối Tác

Kính gửi các nhà đối tác,
Chúng tôi xin vui mừng thông báo công ty của chúng tôi sẽ cho ra mắt một hồ sơ cho đối tác liên kết mới vào đầu năm nay. Chúng tôi đã đổi mới quy trình thanh toán hoa hồng cho đối tác, trong đố không còn liên kết với tài khoản liên kết. Hoa hồng bây giờ sẽ được thanh toán một lần một ngày thay vì ngay sau khi kết thúc giao dịch bởi một người giới thiệu. Điều này sẽ cho phép chúng tôi lưu các tài nguyên của các máy chủ giao dịch của chúng tôi và cung cấp cho khách hàng của bạn các điều kiện giao dịch và sao chép tốt nhất. Tất cả các thanh toán được thực hiện trong một hồ sơ đối tác liên kết và do đó, bạn không cần phải lo lắng rằng tài khoản liên kết có thể được lưu trữ hay không.

"Khi đạt được các mục tiêu mà chúng tôi đặt ra, chúng tôi sẽ tuyên bố chấm dứt chương trình liên kết CPL ngay sau khi ra mắt hồ sơ cho đối tác liên kết mới. Chúng tôi hiện đang làm việc trên một chương trình đối tác liên kết mới. Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp sau. Vui lòng theo dõi để cập nhật tin tức!"

"Ngoài ra, chúng tôi đã sửa đổi Hợp đồng đối tác liên kết để nó tuân thủ các điểm đổi mới.  Các sửa đổi này có hiệu lực từ ngày 04 tháng 2 năm 2019."

"Các điểm sau đây đã được sửa đổi: 1.9, 2.2, 2.17.1, 4.1, 5.1, 5.2,
5.10 - 5.12, 5.12.5, 5.12.6, 5.22, 5.23, 6.5, 7.1."

Các điểm sau đã bị xóa: 1.13, 1.14, 5.13 - 5.13.6.

Để hiểu rõ với Hợp đồng cho đối tác liên kết bản mới, vui lòng sử dụng đường link:

https://vi.liteforex.com/uploads/documents/pdf/partner-agreement-en.pdf

Trân Trọng,
LiteForex

Thông tin mới cho đối tác của LiteForex
Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi