Giờ làm việc của LiteForex được sửa đổi vào ngày Martin Luther King năm 2019

Kính gửi Quý khách hàng,    

Chúng tôi muốn thu hút sự chú ý của bạn vào lịch trình giao dịch trong Ngày Martin Luther King sắp tới tại Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 1 năm 2019. Xin lưu ý rằng giờ giao dịch đối với một số công cụ sẽ bị ảnh hưởng.    
    
Ngày 21 tháng 1 năm 2019 (thứ hai), Ngày Martin Luther King, Hoa Kỳ:    

Công cụ giao dịchThay đổi trong lịch biểu giao dịch
XAUUSDđóng từ 20:00 21/01/2019 đến 01:00 22/01/2019
XAGUSDđóng từ 20:00 21/01/2019 đến 01:00 22/01/2019
XPDUSDđóng từ 20:00 21/01/2019 đến 01:00 22/01/2019
XPTUSDđóng từ 20:00 21/01/2019 đến 01:00 22/01/2019
FDAXđóng từ 23:00 21/01/2019 đến 01:02 22/01/2019
FTSEđóng từ 23:00 21/01/2019 đến 01:02 22/01/2019
NI225đóng từ 20:00 21/01/2019 đến 01:00 22/01/2019
SPXđóng từ 20:00 21/01/2019 đến 01:00 22/01/2019
YMđóng từ 20:00 21/01/2019 đến 01:00 22/01/2019
NQđóng từ 20:00 21/01/2019 đến 01:00 22/01/2019
USCRUDEđóng từ 20:00 21/01/2019 đến 01:00 22/01/2019
CFD NYSEđóng từ 23:00 18/01/2019 đến 16:30 22/01/2019
CFD NASDAQđóng từ 23:00 18/01/2019 đến 16:30 22/01/2019


Thời gian máy chủ GMT +2 được chỉ định trong lịch biểu tương ứng với thời gian được chỉ định trong nền tảng giao dịch. Vui lòng xem xét thông tin này khi giao dịch.    

Các công cụ không được chỉ định trong bảng trên được giao dịch ở chế độ bình thường.    
Tất cả thông tin chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và nó có thể thay đổi. Xin vui lòng cập nhật.    
    
Trân trọng,    
LiteForex    

Ngày lễ Martin Luther King US
Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi