Kính gửi khách hàng,

Chúng tôi xin thông báo có một số thay đổi trong lịch trình giao dịch của chúng tôi trước ngày lao động sẽ nghỉ ở Mỹ vào ngày 3 tháng 9 năm 2018 (thứ hai).

Xin lưu ý rằng giờ giao dịch cho các công cụ sau sẽ thay đổi từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 9 năm 2018:

Công cụ giao dịch

Đóng cửa

Mở cửa

METALS:

Gold

XAUUSD

đóng cửa lúc 20:00 03.09.2018

mở cửa từ 02:00 04.09.2018

Silver

XAGUSD

đóng cửa lúc 20:00 03.09.2018

mở cửa từ 02:00 04.09.2018

MAJOR INDICES:

French CAC40 Index

CAC

đóng cửa lúc 23:00 03.09.2018

mở cửa từ 01:00 04.09.2018

German DAX30 Index

FDAX

đóng cửa lúc 23:00 03.09.2018

mở cửa từ 01:00 04.09.2018

Japan 225 Index

NI225

đóng cửa lúc 20:00 03.09.2018

mở cửa từ 02:00 04.09.2018

UK FTSE100 Index

FTSE

đóng cửa lúc 23:00 03.09.2018

mở cửa từ 01:00 04.09.2018

American S&P500 Index

SPX

đóng cửa lúc 20:00 03.09.2018

mở cửa từ 02:00 04.09.2018

American DJIA Index

YM

đóng cửa lúc 20:00 03.09.2018

mở cửa từ 02:00 04.09.2018

American NASDAQ100 Index

NQ

đóng cửa lúc 20:00 03.09.2018

mở cửa từ 02:00 04.09.2018

CFD (USA):

CFD NASDAQ and CFD NYSE

all

đóng cửa lúc 23:00 31.08.2018

mở cửa từ 16:30 04.09.2018

OIL:

USCrudeUSCrude

đóng cửa lúc 20:00 03.09.2018

mở cửa từ 01:00 04.09.2018

UKBrentUKBrent

đóng cửa lúc 20:00 03.09.2018

mở cửa từ 03:00 04.09.2018

Thời gian máy chủ GMT +3 được chỉ định trong máy chủ và tương ứng với thời gian được chỉ định trong nền tảng giao dịch. Hãy xem xét thông tin này khi giao dịch.

Các dụng cụ không thể hiện bảng ở trên được mua bán ở chế độ bình thường.

Tất cả thông tin chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và nó có thể thay đổi. Xin vui lòng cập nhật.

 

Trân trọng,
LiteForex Investments Limited

Ngày nghỉ lễ lao động tai Mỹ vào ngày 3 tháng 9 năm 2018
Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi