Kính gửi quý khách hàng,

Xin vui lòng lưu ý các điều chỉnh mới trong Thỏa thuận với Khách hàng sẽ có hiệu lực vào ngày 28.08.2018.

Đoạn 1.5 đã được thêm vào bản thỏa thuận.

Để bạn làm quen với phiên bản mới của Thỏa thuận khách hàng, vui lòng sử dụng link dưới đây: https://www.liteforex.com/uploads/documents/pdf/client-agreement-en.pdf

Trân trọng,
LiteForex Investments Limited

Điều chỉnh Thỏa thuận với Khách hàng của LiteForex
Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi