Kính gửi Quý khách hàng

Xin lưu ý rằng Thỏa thuận khách hàng mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2018.

Thỏa thuận khách hàng mới bao gồm các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Đề nghị Chung hiện tại, Thỏa thuận về hệ thống chào giá, giao dịch, quy trình và Quy định về Dịch vụ Giao dịch Xã hội. Do đó, các thỏa thuận nêu trên sẽ không còn hiệu lực một khi Thỏa thuận Khách hàng mới có hiệu lực.

Vui lòng sử dụng link sau đây https://www.liteforex.com/uploads/documents/pdf/client-agreement-en.pdf để làm quen với phiên bản Thỏa thuận Khách hàng mới.

Trân trọng
LiteForex Investments Limited

Thỏa thuận với Khách hàng LiteForex mới
Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi