Thông báo thay đổi giơ giao dịch của LiteForex vào ngày 21 tháng 23 năm 2018

Kính gửi Quý Khách hàng,

Chúng tôi xint hông báo lịch trình giao dịch vào ngày sinh nhật của Đức Phật vào ngày 22 năm 2018. Xin lưu ý rằng giờ giao dịch đối với một số công cụ, sẽ bị ảnh hưởng.

HK50:

Đóng của vào ngày 21 thang năm  2018 lúc 19:00

Mở vào ngày 23 tháng năm  2018 lúc 03:15

Thời gian máy chủ GMT +3 được chỉ định trong lịch trình tương ứng với thời gian được chỉ định trong nền tảng giao dịch. Hãy xem xét thông tin này khi giao dịch.

Các dụng cụ không được xác định trong bảng ở trên được mua bán ở chế độ bình thường.

Tất cả thông tin chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và nó có thể thay đổi. Xin vui lòng, cập nhật.

Trân trọng,
LiteForex

Thay đổi giờ giao dịch trong ngày lễ sinh nhật Buddha
Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi