Giờ giao dịch LiteForex sẽ được thay đổi từ 16.02.2018 đến 20.02.2018

Kính gửi Quý Khách hàng

Chúng tôi muốn thu hút sự chú ý của bạn vào lịch trình giao dịch trong Ngày Tổng thống Hoa Kỳ sắp tới 19 tháng 2 năm 2018. Xin lưu ý rằng giờ giao dịch đối với một số công cụ sẽ bị ảnh hưởng:

Công cụ giao dịchThay đổi trong lịch biểu giao dịch
XAUUSDđóng từ 20:00 19/02/2018 – đến 01:00 20/02/2018
XAGUSDđóng từ 20:00 19/02/2018 – đến 01:00 20/02/2019
FDAXđóng từ 20:00 19/02/2018 – đến 01:00 20/02/2020
CACđóng từ 20:00 19/02/2018 – đến 01:00 20/02/2021
JI225đóng từ 20:00 19/02/2018 – đến 01:00 20/02/2022
FTSEđóng từ 20:00 19/02/2018 – đến 01:00 20/02/2023
YMđóng từ 20:00 19/02/2018 – đến 01:00 20/02/2024
SPXđóng từ 20:00 19/02/2018 – đến 01:00 20/02/2025
NQđóng từ 20:00 19/02/2018 – đến 01:00 20/02/2026
CFD_NYSEđóng từ 23:00 16/02/2018 – đến 16:30 20/02/2018
CFD_NASDAQđóng từ 23:00 16/02/2018 – đến 16:30 20/02/2019

 

Thời gian của máy chủ GMT +2 được chỉ định tương ứng với thời gian trong nền tảng giao dịch. Vui lòng xem thông tin này khi giao dịch. Các công cụ không được chỉ định trong bảng trên được giao dịch bình thường. Tất cả thông tin chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và có thể thay đổi. Xin vui lòng cập nhật thường xuyên.

Trân trọng,
LiteForex

Thay đổi lịch biểu giao dịch trong Ngày lễ Tổng thống tại Hoa Kỳ
Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi