Kính gửi Quý khách hàng,

Xin lưu ý rằng có một chut sửa đổi mới cho Bản thỏa thuận giao dịch sẽ có hiệu lực vào ngày 09/01/2018.

Đoạn 7.3.1 đã được thêm vào bản thỏa thuận. 

Vui lòng sử dụng đường link https://www.liteforex.com/uploads/documents/pdf/terms-of-use-en.pdf đẽ đọc và tim hiểu kỹ về bản Thỏa thuận giao dịch.

 

Thông báo về bản thỏa thuận giao dịch
Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi