Giờ làm việc của LiteForex được sửa đổi vào ngày Martin Luther King năm 2018    
    
Kính gửi Quý khách hàng,    
Chúng tôi muốn thu hút sự chú ý của bạn vào lịch trình giao dịch trong Ngày Martin Luther King sắp tới tại Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 1 năm 2018. Xin lưu ý rằng giờ giao dịch đối với một số công cụ sẽ bị ảnh hưởng.    
    
Ngày 15 tháng 1 năm 2018 (thứ hai), Ngày Martin Luther King, Hoa Kỳ:    

Công cụ giao dịchThay đổi trong lịch biểu giao dịch
XAUUSDđóng từ 20:00 15/01/2018 đến 16/01/2018 01:00
XAGUSDđóng từ 20:00 15/01/2018 đến 16/01/2018 01:00
CACđóng từ 23:00 15/01/2018 đến 16/01/2018 01:00
FDAXđóng từ 23:00 15/01/2018 đến 16/01/2018 01:00
FTSEđóng từ 23:00 15/01/2018 đến 16/01/2018 01:00
NI225đóng từ 20:00 15/01/2018 đến 16/01/2018 01:00
SPXđóng từ 20:00 15/01/2018 đến 16/01/2018 01:00
YMđóng từ 20:00 15/01/2018 đến 16/01/2018 01:00
NQđóng từ 20:00 15/01/2018 đến 16/01/2018 01:00
CFD NYSEđóng từ 23:00 12/01/2018 đến 16/01/2018 16:30
CFD NASDAQđóng từ 23:00 12/01/2018 đến 16/01/2018 16:30

 

Thời gian máy chủ GMT +2 được chỉ định trong lịch biểu tương ứng với thời gian được chỉ định trong nền tảng giao dịch. Vui lòng xem xét thông tin này khi giao dịch.    
Các công cụ không được chỉ định trong bảng trên được giao dịch ở chế độ bình thường.    
Tất cả thông tin chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và nó có thể thay đổi. Xin vui lòng cập nhật.    
    
Trân trọng,    
LiteForex    

Ngày lễ Martin Luther King US
Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi