Kính gửi khách hàng,

Kính gửi khách hàng,

Chúng tôi thông báo cho bạn về những sửa đổi đối với Thỏa thuận Liên kết, có hiệu lực kể từ ngày 09.01.2018

Các chương sửa đổi là: 1, 2, 3, 4, 5

Bạn có thể xem các sửa đổi và Thỏa thuận đã được sửa đổi trong liên kết sau: https://www.liteforex.com/uploads/documents/pdf/partner-agreement-en.pdf

Trân trọng,
LiteForex

Sửa đổi Thỏa thuận Liên kết
Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi