LiteForex thay đổi giờ giao dịch từ ngày 22.12.2017 đến ngày 02.01.2018

Kính gửi Quý khách hàng,
Xin lưu ý rằng thời gian làm việc của thị trường chứng khoán sẽ ngắn hơn trong những ngày lễ Giáng sinh và Năm mới 2018 từ ngày 22.12.2017 đến ngày 02.01.2018. Giờ giao dịch của LiteForex cũng sẽ được thay đổi.
Xin lưu ý đến lịch trình giao dịch của LiteForex từ ngày 22 tháng 12 năm 2017 (thứ Sáu) đến ngày 02 tháng 01 năm 2018 (thứ Ba) cho các công cụ sau:

 

22.12.2017 - Nửa Ngày/UK

Công cụ giao dịchThay đổi lịch trình giao dịch
FTSEđóng cửa từ 14:30 22.12.2017 đến 03:00 27.12.2017

 

25.12.2017 - Ngày Giáng sinh/GLOBAL

Công cụ giao dịchThay đổi lịch trình giao dịch
Forexđóng từ 24:00 22.12.2017 đến 09:00 26.12.2017
XAUUSDđóng từ 24:00 22.12.2017 đến 09:00 26.12.2017
XAGUSDđóng từ 24:00 22.12.2017 đến 09:00 26.12.2017
ASX200đóng từ 23:00 22.12.2017 đến 00:50 26.12.2017
YMđóng từ 23:15 22.12.2017 đến 09:00 26.12.2017
SPXđóng từ 23:15 22.12.2017 đến 09:00 26.12.2017
NQđóng từ 23:15 22.12.2017 đến 09:00 26.12.2017
NI225đóng từ 24:00 22.12.2017 đến 09:00 26.12.2017
FDAXđóng từ 23:15 22.12.2017 đến 09:00 27.12.2017
CACđóng từ 23:15 22.12.2017 đến 09:00 27.12.2017
IBEX 35đóng từ 18:30 22.12.2017 đến 10:00 27.12.2017
HK50đóng từ 20:00 22.12.2017 đến 04:15 27.12.2017
USCrudeđóng từ 24:00 22.12.2017 đến 09:00 26.12.2017
UKBrentđóng từ 24:00 22.12.2017 đến 09:00 26.12.2017
Cryptođóng từ 24:00 22.12.2017 đến 09:00 26.12.2017
CFD_MOEXđóng từ 24:00 22.12.2017 đến 09:00 26.12.2017
CFD_XETRAđóng từ 18:30 22.12.2017 đến 10:00 26.12.2017
CFD_NYSEđóng từ 23:00 22.12.2017 đến 16:30 26.12.2017
CFD_NASDAQđóng từ 23:00 22.12.2017 đến 16:30 26.12.2017

 

29.12.2017 - Nữa ngày/UK

Công cụ giao dịchThay đổi lịch trình giao dịch
FTSEđóng từ 14:30 29.12.2017 đến 03:00 02.01.2018

 

01.01.2018 - Năm mới/GLOBAL

Công cụ giao dịchThay đổi lịch trình giao dịch
Forexđóng từ 24:00 29.12.2017 đến 00:00 02.01.2018
XAUUSDđóng từ 24:00 29.12.2017 đến 01:00 02.01.2018
XAGUSDđóng từ 24:00 29.12.2017 đến 01:00 02.01.2018
ASX200đóng từ 23:00 29.12.2017 đến 00:50 02.01.2018
YMđóng từ 23:15 29.12.2017 đến 01:00 02.01.2018
SPXđóng từ 23:15 29.12.2017 đến 01:00 02.01.2018
NQđóng từ 23:15 29.12.2017 đến 01:00 02.01.2018
NI225đóng từ 24:00 29.12.2017 đến 01:00 02.01.2018
FDAXđóng từ 23:15 29.12.2017 đến 09:00 02.01.2018
CACđóng từ 23:15 29.12.2017 đến 09:00 02.01.2018
IBEX 35đóng từ 18:30 29.12.2017 đến 09:00 02.01.2018
HK50đóng từ 23:00 29.12.2017 đến 09:00 02.01.2018
USCrudeđóng từ 24:00 29.12.2017 đến 01:00 02.01.2018
UKBrentđóng từ 24:00 29.12.2017 đến 03:00 02.01.2018
Cryptođóng từ 24:00 29.12.2017 đến 00:00 02.01.2018
CFD_NYSEđóng từ 23:00 29.12.2017 đến 16:30 02.01.2018
CFD_NASDAQđóng từ 23:00 29.12.2017 đến 16:30 02.01.2018
CFD_MOEXđóng từ 24:00 29.12.2017 đến 09:00 08.01.2018
CFD_XETRAđóng từ 18:30 29.12.2017 đến 10:00 02.01.2018

 

Thời gian của máy chủ GMT +2 được chỉ định tương ứng với thời gian trong nền tảng giao dịch. Vui lòng xem thông tin này khi giao dịch.
Các công cụ không được chỉ định trong bảng trên được giao dịch bình thường.
Tất cả thông tin chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và có thể thay đổi. Xin vui lòng cập nhật thường xuyên.

Trân trọng,
LiteForex Investments Limited

Thay đổi lịch trình giao dịch trong dịp lễ Giáng sinh và Năm mới 2018
Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi