Kính gửi Khách hàng,

Công ty LiteForex thông báo về việc thay đổi điều kiện giao dịch cho tài khoản ECN. Từ ngày 26 tháng 12 năm 2017, bất kỳ loại công cụ giao dịch nào cũng có thể được giao dịch với spread cơ bản và không có ký quỹ lệnh khóa trên tài khoản ECN. Khi mở một giao dịch, bạn sẽ bị tính phí các khoản hoa hồng sau:

Forex major - $10 mỗi lot
Forex Crosses - $20 mỗi lot
Forex Minor - $30 mỗi lot
Kim loại - $20 mỗi lot
Dầu - $5 mỗi lot
CFD trên cổ phiếu - 25 cents mỗi cổ phiều
Chỉ số chứng khoán - $5 mỗi hợp đồng
Crypto - $10 mỗi lot.

Sự thay đổi này cho phép những nhà đầu tư của chúng tôi giao dịch theo các điều kiện minh bạch nhất và mức giá tốt nhất được cung cấp bởi các nhà cung cấp thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng.

Trân Trọng,
LiteForex

Thay đổi điều kiện giao dịch trong tài khoản ECN
Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi