Kính gửi khách hàng,

Chúng tôi thông báo cho bạn biết thời hạn hiệu lực của chương trình PipsBack, cho phép bạn hoàn lại đến 35% phí chênh lệch mau bán, kết thúc vào ngày 15 tháng 12 năm 2017 theo quyết định của công ty.Tuy nhiên, mặc dù chỉ còn lại vài ngày cho đến khi kết thúc dịch vụ, bạn vẫn có thời gian để tận dụng lợi thế của nó và hoàn lại một phần của phí chênh lệch mau bán từ mọi giao dịch với bất kỳ công cụ giao dịch nào. Tất cả khách hàng đã kích hoạt mã quảng cáo trước khi kết thúc chương trình khuyến mại sẽ tiếp tục nhận được hoàn tiền chênh lệch mua bán trong điều kiện hiện tại.

Nhanh lên - chỉ đến ngày 15 tháng 12 năm 2017, bạn có thể tận dụng một phần lợi ích từ chênh lệch mua bán được cung cấp bởi dịch vụ PipsBack phổ biến từ LiteForex.

Trân trọng, công ty LiteForex

Một lời nhắc nhở quan trọng cho khách hàng của LiteForex: thời hạn hiệu lực của PipsBack có giới hạn
Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi