BTC/EUR và BTC/USD dành cho khách hàng của LiteForex để kinh doanh

Kính gửi khách hàng,

Nhà môi giới LiteForex cung cấp cho các cặp ngoại tệ BTC/EUR và BTC/USD trên tất cả các tài khoản và sàn giao dịch (MT4 và MT5) ở chế độ 24/5.

Bitcoin là nhà lãnh đạo của thị trường Forex giữa các cặp tiền tệ về tăng trưởng chi phí được thể hiện bằng các loại tiền tệ toàn cầu lớn. Với mức tăng trưởng gấp ba trong 3 năm qua, nó vượt quá 2,5 lần chi phí của vàng.

Đầu tư vào đồng tiền, đặc biệt quan tâm đến quản lý tiền: việc tính toán sai lệch an toàn của lệnh sẽ gây ra thiệt hại hoặc kích hoạt các lệnh dừng lỗ.

Nhà cung cấp thanh khoản sẽ đảm bảo giá Bitcoin tốt nhất tại Forex và thực hiện nhanh. Các khoản tiền của khách hàng được thể hiện bằng tiền đúc được chuyển sang thị trường liên ngân hàng và mọi giao dịch đều được bảo vệ thông qua danh tiếng vững chắc của LiteForex.

Xin trân trọng,
LiteForex Investments Limited


Đột phá kỹ thuật số! LiteForex ra măt  Bitcoin để kinh doanh
Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi