Kính gửi khách hàng,

Xin lưu ý rằng một số thay đổi trong lịch trình trong Ngày quốc khánh sắp tới tại Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 7 năm 2017 (thứ năm).

Hãy chú ý đến những thay đổi được thực hiện đối với giờ giao dịch của LiteForex từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 7 năm 2017, liên quan đến công cụ sau:

 

Công cụ Thương mại

Ký Hiệu

Thời gian đóng cửa

Thời gian mở cửa

Kim loại:

Gold

XAUUSD

Đóng sớm lúc 19:30 04.07.2017

Mở cửa từ: 01:00 05.07.2017

Silver

XAGUSD

Đóng sớm lúc 19:30 04.07.2017

Mở cửa từ: 01:00 05.07.2017

Các chỉ số chính:

French CAC40 Index

CAC

Đóng sớm lúc 23:00 04.07.2017

Mở cửa từ: 01:00 05.07.2017

German DAX30 Index

FDAX

Đóng sớm lúc 23:00 04.07.2017

Mở cửa từ: 01:00 05.07.2017

Japan 225 Index

NI225

Đóng sớm lúc 20:00 04.07.2017

Mở cửa từ: 01:00 05.07.2017

UK FTSE100 Index

FTSE

Đóng sớm lúc 23:00 04.07.2017

Mở cửa từ: 01:00 05.07.2017

American S&P500 Index

SPX

Đóng sớm lúc 20:00 04.07.2017

Mở cửa từ: 01:00 05.07.2017

American DJIA Index

YM

Đóng sớm lúc 20:00 04.07.2017

Mở cửa từ: 01:00 05.07.2017

American NASDAQ100 Index

NQ

Đóng sớm lúc 20:00 04.07.2017

Mở cửa từ: 01:00 05.07.2017

CFD (USA) :

CFD NASDAQ and CFD NYSE

 

Đóng sớm lúc 20:00 03.07.2017

Mở cửa từ: 16:30 05.07.2017

Oil:

WTI Crude Oil

USCrude

Đóng sớm lúc 19:30 04.07.2017

Mở cửa từ: 01:00 05.07.2017

Brent Crude Oil

UKBrent

Đóng sớm lúc 20:00 04.07.2017

Mở cửa từ: 03:00 05.07.2017

 

Thời gian máy chủ GMT +3 được chỉ định trong lịch trình tương ứng với thời gian được chỉ định trong nền tảng giao dịch. Hãy xem xét thông tin này khi giao dịch.
Các dụng cụ không được xác định trong bảng ở trên được mua bán ở chế độ bình thường.
Tất cả thông tin chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và nó có thể thay đổi. Xin vui lòng, cập nhật.

Trân trọng,
LiteForex Investments Limited

Thay đổi giờ giao dịch do lễ kỷ niệm ngày Độc lập ở Mỹ
Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi