Thay đổi giờ giao dịch trong ngày sinh nhật Nữ Hoàng

Kính gửi khách hàng,

Xin lưu ý rằng các ngày lễ chính thức được ghi nhận tại TTCK Úc do kỷ niệm ngày Sinh nhật của Nữ hoàng 12 tháng 6 năm 2017.
Hãy chú ý đến những thay đổi được thực hiện đối với giờ giao dịch của LiteForex từ 9 đến 12 tháng 6 năm 2017, liên quan đến công cụ sau:

Australian Stock Exchange Index ASX200:

Đóng cửa lúc 18:30 vào ngày 9 tháng 6 2017 , Thứ sáu.
Mở cửa lúc 9:10 vào ngày 12 tháng 6 , Thứ hai.

Thời gian máy chủ GMT +3 được chỉ định trong lịch trình tương ứng với thời gian được chỉ định trong nền tảng giao dịch. Hãy xem xét thông tin này khi giao dịch.
Các dụng cụ không được xác định trong bảng ở trên được mua bán ở chế độ bình thường.
Tất cả thông tin chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và nó có thể thay đổi. Xin vui lòng, cập nhật.

Xin trân trọng,
LiteForex Investments Limited


Thay đổi giờ giao dịch từ  9 đến 12 tháng sáu, 2017
Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi