Thay đổi giờ giao dịch do kỷ nghỉ lễ ngày tưởng niệm Pentecost tại Đức

Kính gửi khách hàng,

Xin lưu ý rằng ngày lễ chính thức được theo dõi tại thị trường chứng khoán Đức do Lễ tưởng niệm Pentecost tổ chức vào ngày 4 tháng 6 năm 2017.
Chúng tôi vui lòng thông báo bạn chú ý đến những thay đổi được thực hiện đối với giờ giao dịch của LiteForex từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 6 năm 2017, liên quan đến các công cụ sau:

 

XETRA CFDs on shares:

Đóng cửa lúc 18:30 vào ngày 2 tháng 6 2017, Thứ sáu;

Mở cửa lúc 10:00 vào ngày 6 tháng 6 2017, Thứ ba.

 

DAX30 (German Stock Exchange Index):

Thanh khoản của công cụ này dự kiến sẽ giảm trong giai đoạn từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 6 năm 2017, do đó spread có thể tăng lên.

 

Thời gian máy chủ GMT +3 được chỉ định trong lịch trình tương ứng với thời gian được chỉ định trong nền tảng giao dịch. Hãy xem xét thông tin này khi giao dịch.
Các dụng cụ không được xác định trong bảng ở trên được mua bán ở chế độ bình thường.
Tất cả thông tin chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và nó có thể thay đổi. Xin vui lòng, cập nhật.

 

Xin trân trọng,
LiteForex Investments Limited


Thay đổi giờ giao dịch cho công cụ XETRA từ ngày 2 đ 2017
Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi