Kính gửi khách hàng,

Chúng tôi muốn thu hút sự chú ý của bạn đến lịch trình giao dịch trong Lễ hội Thuyền Rồng sắp tới tại Trung Quốc vào ngày 29 tháng 5 năm 2017 (thứ hai).
Xin lưu ý rằng giờ giao dịch cho một công cụ, sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 29 tháng 5 (thứ 2) đến ngày 31 tháng 5 (Thứ 4).

Chỉ số Hồng Kông 50: đóng cửa - ngày 29 tháng 5 năm 2017 lúc 18:45, mở cửa - ngày 31 tháng 5 năm 2017 lúc 04:15

Thời gian máy chủ GMT +3 được chỉ định trong lịch trình tương ứng với thời gian được chỉ định trong nền tảng giao dịch. Hãy xem xét thông tin này khi giao dịch.
Các dụng cụ không được xác định trong bảng ở trên được mua bán ở chế độ bình thường.
Tất cả thông tin chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và nó có thể thay đổi. Xin vui lòng, cập nhật.

Trân trọng,
LiteForex Investments Limited

Thay đổi trong giờ giao dịch do lễ Dragon Boat Festival tại Trung Quốc và Hồng Kông
Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi