Giờ giao dịch của Liteforex (Châu Âu) thay đổi từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2017

Kính gửi khách hàng,

Chúng tôi xin lưu ý đến các bạn vào lịch trình giao dịch trong Ngày tưởng niệm sắp tới tại Hoa Kỳ, Ngày Lễ Ngân hàng Mùa xuân trên toàn thế giới vào ngày 29 tháng 5 năm 2017 (thứ hai).
Xin lưu ý rằng giờ giao dịch cho các thiết bị tiếp theo sẽ bị ảnh hưởng từ 26 tháng 5 (thứ 6) đến ngày 30 tháng 5 (thứ 2):

XAUUSD, XAGUSD: đóng cửa - ngày 29 tháng 5 năm 2017 lúc 20:00, mở cửa - ngày 30 tháng 5 năm 2017 lúc 01:00;
CFD: đóng cửa - ngày 26 tháng 5 năm 2017 lúc 23:00, mở cửa - ngày 30 tháng 5 năm 2017 lúc 16:30;
CAC, FDAX: đóng cửa - ngày 29 tháng 5 năm 2017 lúc 23:00, mở cửa - ngày 30 tháng 5 năm 2017 lúc 01:00;
NI225, SPX, YM, NQ: đóng cửa - ngày 29 tháng 5 năm 2017 lúc 20:00, mở cửa - ngày 30 tháng 5 năm 2017 lúc 01:00;
FTSE: đóng cửa - ngày 29 tháng 5 năm 2017 lúc 23:15, mở cửa - ngày 30 tháng 5 năm 2017 lúc 03:00;
UKBrent: đóng cửa - ngày 29 tháng 5 năm 2017 lúc 20:30, mở cửa - ngày 30 tháng 5 năm 2017 lúc 03:00;
USCrude: đóng cửa - ngày 29 tháng 5 năm 2017 lúc 20:00, mở cửa - ngày 30 tháng 5 năm 2017 lúc 01:00.

Thời gian máy chủ GMT +3 được chỉ định trong lịch trình tương ứng với thời gian được chỉ định trong nền tảng giao dịch. Hãy xem xét thông tin này khi giao dịch.
Các công cụ không được xác định trong bảng ở trên được mua bán ở chế độ bình thường.
Tất cả thông tin chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và nó có thể thay đổi. Xin vui lòng cập nhật.

Xin trân trọng,
LiteForex Investments Limited


Thay đổi trong giờ giao dịch do Ngày tưởng niệm ở Mỹ
Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi