Điều kiện quy định giao dịch trong môi trường xã hội

Kính gửi khách hàng,

Chúng tôi vui mừng thông báo cho bạn rằng  Hệ thống giao dịch xã hội. Hiện đang áp dụng cho các tài khoản CLASSIC bên cạnh  ECN. Nó sẽ cho phép chủ sở hữu của họ để tham gia vào hệ thống và bắt đầu sao chép giao dịch thành công giao dịch 'hoặc để cho người khác sao chép giao dịch của họ.

Để tham gia vào hệ thống Giao dịch Xã hội, những người nắm giữ các tài khoản CLASSIC sẽ thực hiện 3 bước đơn giản:

1. Đang nhap  vào mục Hồ sơ Khách hàng

2. Chọn phần “Investments” từ trình đơn ở bên trái

3. Tạo tài khoản của nhà đầu tư hoặc người giao dịch

 

Nếu bạn vẫn chưa  có tài khoản giao dịch với LiteForex, hãy dang ký ngay bây giờ! Bắt đầu theo cách riêng của bạn để thành công trong thị trường Forex!

 

* Hãy nhớ rằng tài khoản giao dịch có quỹ tiền thưởng không được tham gia vào hệ thống Giao dịch Xã hội.

Xin trân trọng,
LiteForex Investments Limited


Loại tài khoản CLASSIC có sẵn cho Giao dịch Mang Xã hội
Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi