Kính gửi khách hàng,

Xin vui lòng chú ý rằng  Ngày lao động (1 tháng 5) và Ngày chiến thắng (9 tháng 5) được coi là ngày lễ quốc gia ở Nga. Do đó MOEX của Nga sẽ không hoạt động vào ngày 1, 8 và 9 tháng 5 năm 2017. Hãy chú ý đến những thay đổi trong giờ giao dịch liên quan đến các công cụ sau:

 

1 May 2017 (Thứ hai)

CFDs MOEX:

Đóng lúc 18:45 (28 April, Thứ sáu)

Mở lúc  10:00 (2 May, Thứ ba)

 

8/9 May 2017 (Thứ hai/ Thứ ba)

CFDs MOEX:

Đóng lúc 18:45 (5 May, Thứ sáu)

Mở lúc  10:00 (10 May, Thứ ba)

Thời gian máy chủ GMT +3 được chỉ định trong biểu đồ tương ứng với thời gian được chỉ ra ở nền tảng giao dịch. Hãy xem xét thông tin này khi giao dịch.
Các công cụ không được xác định trong bảng này được mua bán ở chế độ bình thường.
Tất cả các thông tin chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và nó có thể thay đổi. Xin vui lòng cập nhật.

 

Trân trọng,
LiteForex Investments Limited

Thay đổi của  Moscow Exchange giờ giao dịch cho các ngày lễ sắp tới ở nước Nga
Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi