Kính gửi khách hàng,

Chúng tôi xin nhắc nhở bạn chút ý vàoi lịch trình giao dịch trong Ngày ANZAC sắp tới tại Úc vào ngày 25 tháng 4 năm 2017 (thứ ba). Xin lưu ý rằng giờ giao dịch đối với một số công cụ sẽ bị ảnh hưởng.

Australia 200 Index (ASX200):

Đóng  cửa 24 tháng tư  2017 lúc 23:00                                                                  

Mở cửa 25 tháng tư  2017 lúc 09:10

 

Thời gian máy chủ GMT +3 được chỉ định trong biểu đồ tương ứng với thời gian được chỉ ra ở nền tảng giao dịch. Hãy xem xét thông tin này khi giao dịch.
Các công cụ không được xác định trong bảng này được mua bán ở chế độ bình thường.
Tất cả các thông tin chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và nó có thể thay đổi. Xin vui lòng cập nhật.

Trân trọng,
LiteForex Investments Limited

Thay đổi giờ giao dịch cho ngày nghỉ lễ  ANZAC ở  Australia
Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi