Thông báo thay đổi giờ giao dịch từ 13 đến 18 tháng 4 2017

Kính gửi khách hàng,

Chúng tôi xin thông báo lịch trình giao dịch trong những ngày lễ Phục sinh sắp tới trên toàn thế giới từ ngày 13 tháng 4 năm 2017 (thứ năm) đến ngày 18 tháng 4 năm 2017 (thứ ba). Xin lưu ý rằng giờ giao dịch đối với một số công cụ sẽ bị ảnh hưởng.

13th tháng 4 2017 (Thứ năm) - 18th tháng 42017 (Thứ ba):

Gold (XAUUSD), Silver (XAGUSD):

Đóng –vào ngày 14th Tháng 42017 (Thứ 6) lúc 00.00
Mở –vào ngày 17th Tháng 4 2017 (Thứ 2) lúc 16:30
Đóng –vào ngày 17th Tháng 4 2017 (Thứ 2) lúc 21.30
Mở –vào ngày 18th Tháng 4 2017 (Thứ 3) lúc 01:00

Australia 200 Index (ASX200):
Đóng –vào ngày 13th Tháng 4 2017 (Thursday) lúc 22.00
Mở –vào ngày 18th Tháng 4 2017 (Thứ 3) lúc 00:50

Euro 50 Index (SX5E):
Đóng –vào ngày 13th Tháng 4 2017 (Thursday) lúc 23.00
Mở –vào ngày 18th Tháng 4 2017 (Thứ 3) lúc 09:00

France 40 Index (CAC):
Đóng –vào ngày 14th Tháng 4 2017 (Thứ 6) lúc 00.00
Mở –vào ngày 18th Tháng 4 2017 (Thứ 3) lúc 09:00

German 30 Index (FDAX):
Đóng –vào ngày 14th Tháng 4 2017 (Thứ 6) lúc 00.00
Mở –vào ngày 18th Tháng 4 2017 (Thứ 3) lúc 09:00

Hong Kong 50 Index (HK50):
Đóng –vào ngày 13th Tháng 4 2017 (Thursday) lúc 17.45
Mở –vào ngày 17th Tháng 4 2017 (Thứ 2) lúc 03:15

Japan 225 Index (NI225):
Đóng –vào ngày 14th Tháng 42017 (Thứ 6) lúc 00.00
Opens –vào ngày 17th Tháng 42017 (Thứ 2) lúc 01:00

Spain 35 Index (IBEX35):
Đóng –vào ngày 13th Tháng 4 2017 (Thursday) lúc 18.30
Mở –vào ngày 18th Tháng 4 2017 (Thứ 3) lúc 10:00

UK 100 Index (FTSE):
Đóng –vào ngày 14th Tháng 4 2017 (Thứ 6) lúc 00.00
Mở –vào ngày 18th Tháng 4 2017 (Thứ 3) lúc 09:00

US 500 Index (SPX):
Đóng –vào ngày 14th Tháng 4 2017 (Thứ 6) lúc 00.00
Mở –vào ngày 17th Tháng 4 2017 (Thứ 2) lúc 01:00

US Dow Jones Index (YM):
Đóng –vào ngày 14th Tháng 4 2017 (Thứ 6) lúc 00.00
Mở –vào ngày 17th Tháng 4 2017 (Thứ 2) lúc 01:00

US Nasdaq Index (NQ):
Đóng –vào ngày 14th Tháng 4 2017 (Thứ 6) lúc 00.00
Mở –vào ngày 17th Tháng 4 2017 (Thứ 2) lúc 01:00

Brent Crude Oil (UKBrent):
Đóng –vào ngày 14th Tháng 4 2017 (Thứ 6) lúc 00.00
Mở –vào ngày 17th Tháng 4 2017 (Thứ 2) lúc 01:00

WTI Crude Oil (USCrude):
Đóng –vào ngày 14th Tháng 4 2017 (Thứ 6) lúc 00.00
Mở –vào ngày 17th Tháng 4 2017 (Thứ 2) lúc 01:00

CFD:
Đóng –vào ngày 13th Tháng 4 2017 (Thursday) lúc 23.00
Mở –vào ngày 17th Tháng 4 2017 (Thứ 2) lúc 16:30


Thời gian máy chủ GMT +3 được chỉ định trong biểu đồ tương ứng với thời gian được chỉ ra ở nền tảng giao dịch. Hãy xem xét thông tin này khi giao dịch.
Các công cụ không được xác định trong bảng này được mua bán ở chế độ bình thường.
Tất cả các thông tin chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và nó có thể thay đổi. Xin vui lòng cập nhật.

Xin trân trọng,
LiteForex Investments Limited


Thay đổi giờ giao dịch do ngày lễ Phục Sinh
Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi