Tính toán margin sử dụng và lợi nhuận của cặp UKBrent và USCrude đã thay đổi

Kính gửi khách hàng,

Xin vui lòng chú ý rằng nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi đã thay đổi yêu cầu về khoản ký quỹ cho nhóm các công cụ liên quan đến dầu.
Do đó, từ ngày 29 tháng 3 năm 2017, các loại hình tính toán cho các yêu cầu ký quỹ và lợi nhuận cho các công cụ của UKBrent và USCrude sẽ được đổi thành "CFD-Index" và "Futures" trên tất cả các máy chủ thương mại của LiteForex.
Hãy chú ý đến thông tin này để tránh tổn thất về hiệu quả kinh doanh của bạn.
Vui lòng liên hệ với dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi nếu cần.

Xin trân trọng,
LiteForex Investments Limited


Thay đổi yêu cầu margin cho Dầu
Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi