Kính gửi khách hàng,

Xin lưu ý rằng có một chut sửa đổi mới cho Bản thỏa thuận giao dịch sẽ có hiệu lực vào ngày 31 tháng 3, 2017.

Đoạn 5.4 đã được thêm vào bản thỏa thuận. Đoạn 7.1 đã được thay đổi.

Vui lòng sử dụng đường link https://www.liteforex.ru/uploads/documents/pdf/terms-of-use-en.pdf  đẽ đọc và tim hiểu kỹ về bản Thỏa thuận giao dịch.

Trân trọng,
LiteForex Investments Limited

Thông báo về bản thỏa thuận giao dịch
Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi