Thông tin quan trọng cho khách hàng từ LiteForex Investments Limited

Kính gửi khách hàng,

Xin lưu ý rằng có một chut sửa đổi mới cho Bản thỏa thuận giao dịch sẽ có hiệu lực vào ngày 31 tháng 3, 2017.

Đoạn 5.4 đã được thêm vào bản thỏa thuận. Đoạn 7.1 đã được thay đổi.

Vui lòng sử dụng đường link https://www.liteforex.ru/uploads/documents/pdf/terms-of-use-en.pdf  đẽ đọc và tim hiểu kỹ về bản Thỏa thuận giao dịch.

Xin trân trọng,
LiteForex Investments Limited


Thông báo về bản thỏa thuận giao dịch
Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi