LiteForex mở rông thêm công cụ giao dịch mang tên XETRA equity CFDs

Kính gửi khách hàng,

Chúng tôi vui mừng thông báo LiteForex đã mở rộng thêm các công cụ giao dịch mới: Chứng khoán vốn cổ phần của Sở Giao dịch Chứng khoán Frankfurt. Công cụ mới được gọi là "XETRA CFD". Các yêu cầu ký quỹ cạnh tranh, chi tiết kỹ thuật và mô tả cho công cụ mới có sẵn trong trong mục Công cụ giao dịch.

Đừng bỏ lỡ cơ hội giao dịch hợp đồng CFD của các cổ phiếu công ty Đức có tỷ lệ cổ phiếu cao nhất, chẳng hạn như những cổ phiếu thuộc BMW GROUP, Adidas AG, Deutsche Bank, Volkswagen AG, Daimler AG and Hugo Boss AG.

Chúng tôi hy vọng rằng các công cụ của sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất của Châu Âu sẽ bổ sung danh mục đầu tư của bạn và giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh của bạn.

Xin trân trọng,
LiteForex Investments Limited


Thanh khoản lớn nhất của Đức về  CFDs dành cho khách hàng của LiteForex
Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi