Không ngừng tìm kiếm những cách thức mới để tăng cơ hội kinh doanh của khách hàng, LiteForex mở rộng một loạt các công cụ giao dịch trên tài khoản Cent. khách hàng LiteForex bây giờ có thể giao dịch các công cụ tính thanh khoản cao như chỉ số chứng khoán trên tài khoản CENT.

yêu cầu ký quỹ thấp, chênh lệch cạnh tranh và đáp ứng cao cấp với các phiên bản kinh tế biến chỉ số chứng khoán thành một công cụ hoàn hảo cho kinh doanh.

Hơn nữa, một sự đổi mới quan trọng là chúng tôi tự hào thông báo không tính phí khi giao dịch chỉ số dầu và chứng khoán trên tất cả các loại tài khoản tại LiteForex.

Chúng tôi tạo môi trường tốt nhất cho bạn kinh doanh ổn định!

Xin trân trọng,
Cong ty LiteForex.

Giao dịch Stock có ngay trên tài khoản CENT
Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi