Kính gửi khách hàng,

Chúng tôi xin lưu ý với các bạn về lịch giao dịch trong ngày lễ Giáng sinh và năm mới sắp tới từ ngày 23 Tháng 12 2016 (thứ sáu) đến 02 tháng một 2017 (thứ Hai). Xin lưu ý rằng thời gian giao dịch cho một số công cụ sẽ thay đổi.

23 Tháng mười hai, 2016 (Thứ sáu)

All instruments: Đóng cửa sớm lúc 22.00 (MT Server Time)
ASX200: Đóng cửa sớm lúc 05:10 (MT Server Time)
UKBrent: Đóng cửa sớm lúc 19:30 (MT Server Time)
FTSE: Đóng cửa sớm lúc 14:30 (MT Server Time)
HK50: Đóng cửa sớm lúc 18:45 (MT Server Time)

Tháng mười hai 26, 2016 (Thứ hai)

World Indices: Đóng cửa
CFD on shares: Đóng cửa
Commodities: Đóng cửa
Oil: Đóng cửa
Futures: Đóng cửa
Tiền tệ: Đóng cửa

27 Tháng mười hai, 2016 (Thứ ba)

FTSE: Đóng cửa
HK50: Đóng cửa
ASX200: Đóng cửa

30 Tháng mười hai, 2016 (Thứ sáu)

ASX200: Đóng cửa sớm lúc 05:10 (MT Server Time)
UKBrent: Đóng cửa sớm lúc 19:30 (MT Server Time)
FTSE: Đóng cửa sớm lúc 14:30 (MT Server Time)
HK50: Đóng cửa sớm lúc 18:45 (MT Server Time)

January 2, 2017 (Thứ hai)

World Indices: Đóng cửa
FTSE: Đóng cửa
ASX200: Đóng cửa
HK50: Đóng cửa
CFD on shares: Đóng cửa
Commodities: Đóng cửa
Oil: Đóng cửa
Futures: Đóng cửa
Tiền tệ: Đóng cửa

Tất cả các thông tin mang tính hướng dẫn và có thể thay đổi. Xin vui lòng cập nhật thông tin.

 

Thay đổi giờ giao dịch cho kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh và Năm mới  2017
Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi